Raziskovalno in razvojno-raziskovalno delo:

 • na področju lesenih konstrukcij se ukvarjamo z raziskovalnim delom na področju lepljenih lesenih konstrukcij in razvrščanjem gradbenega lesa po trdnosti,
 • na področju geotehničnih sider opravljamo tudi razvojno-raziskovalne aktivnosti v zvezi z zagotavljanjem nosilnosti in trajnosti prednapetih in pasivnih geotehničnih sider.

Do sedaj izvedena izobraževanja:

 • sodelovanje z Ljudsko univerzo Škofja Loka pri strokovnem usposabljanju upravljavcev in vzdrževalcev žičniških naprav,
 • sklop uvajalnih seminarjev Evrokod 7: Geotehnično projektiranje – Del 1: Splošna pravila, Poglavje 8 – Sidra, Inženirska zbornica Slovenije, Ljubljana in Maribor, junij 2007,
 • predavanje Uvajanje standarda SIST EN 14081-1 v žagarske obrate na delavnici Razvrščanje masivnega konstrukcijskega lesa ter oznaka CE, Zavod Lesarski grozd, GZS, Ljubljana, 19. 6. 2008,
 • predavanje Direktiva o građevnim proizvodima v okviru Twinning projekta Sustav nadzora nad tržištem u području tehničkih proizvoda (HR 05-IB-OT-01), Državni inšpektorat RH, Zagreb 13. 11. 2008,
 • predavanji Posledice poletnih neurij 2008 in Vpliv obremenitve vetra na ostrešja na Strokovnem srečanju kleparjev in krovcev, Ptuj, 30.1.2009,
 • predavanje Pregled in analiza poškodb streh v poletnih neurjih 2008 na posvetu Tondach – arhitektura skozi prostor in čas, Celje, 5. 2. 2009,
 • predavanji Značilnosti poletnih neurij 2008 v Sloveniji in Vpliv obremenitve z vetrom na ostrešja na posvetu Poškodbe objektov v poletnih neurjih in kako se jim v prihodnje izogniti, 22. mednarodni sejem gradbeništva in gradbenih materialov, MEGRA, Gornja Radgona 1.4.2009,
 • predavanji Uvajanje standarda SIST EN 14081-1:2006 v žagarske obrate in Certificiranje po CPD na delavnici Oznaka CE za konstrukcijski žagan les, BF – Oddelek za lesarstvo, Ljubljana, 23. 6. 2009,
 • predavanje Upoštevanje zahteve za varovanje okolja pri potrjevanju skladnosti gradbenih proizvodov na posvetu Društva inženirjev in tehnikov lesarstva, 20. Ljubljanski pohištveni sejem, 5.11.2009,
 • predstavitev dejavnosti ZAG v okviru predmeta Uvod v gradbeništvo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana, 16. 11. 2009,
 • predavanje Nauki iz poletnih neurij na posvetu Ministrstva za okolje in prostor Izobraževanje gradbenih inšpektorjev, ZAG Ljubljana, 17.11.2009,
 • predavanje Varna streha tudi v neurjih z močnim vetrom na Strokovnem srečanju kleparjev krovcev, Portorož, 29.1.2010,
 • predavanje Predstavitev gradbenih del – tesarska dela na posvetu o Tehničnih pogojih stanovanjske gradnje, organizator Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ZAG Ljubljana, 2. 2. 2010,
 • predavanje Predstavitev obrtniških del – tlakarska dela na posvetu o Tehničnih pogojih stanovanjske gradnje, organizator Stanovanjski sklad Republike Slovenije, ZAG Ljubljana, 3. 2 2010,
 • predstavitev prispevka Poškodbe objektov v poletnih neurjih na 32. zborovanju gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 7.10. 2010,
 • predstavitev prispevka Les v gradbenih konstrukcijah na 34. zborovanju gradbenih konstruktorjev Slovenije, Bled, 12.10. 2012.