Podajamo ocene, mnenja, ekspertize, izvajamo preglede in nadzore, izvajanje kontrole kakovosti:

 • Na področju kovinskih konstrukcij sodelujemo pri zagotavljanju kontrole kakovosti:
  • kanalskih pokrovov in rešetk s premerom svetle odprtine vključno do 1000 mm,
  • vertikalne prometne signalizacije,
  • sendvič panelov z obojestranskim kovinskim oplaščenjem,
  • izvedbe kovinskih konstrukcij pri graditvi avtocest.

Preskušanje nosilnosti in meritve deformacij litoželeznega kanalskega pokrova. Kontrola izvedbe sistemov za zaščito avtoceste pred padajočim kamenjem.

 • Pri gradnji cestnih in železniških povezav, hidrotehničnih konstrukcij, tunelogradnji, zaščiti sten globokih gradbenih jam ipd. na področju pasivnih in prednapetih geotehničnih sider izvajamo zunanjo kontrolo kakovosti:
  • izvedbenih postopkov in vgrajevanja sider,
  • preverjanja nosilnosti vgrajenih prednapetih sidrih (preiskav na preskusnih sider in preskusov napenjanja sider objekta nosilnosti) in izvlečnih preskusov pasivnih sider (tako na žrtvenih sidrih kot tudi sidrih objekta),
  • postopkov izvedbe protikorozijske zaščite glav prednapetih geotehničnih sider,
  • preverjanja stanja protikorozijske zaščite vgrajenih trajnih prednapetih sider: meritve izolacijske (RI) in ozemljitvene (RII) upornosti.

V fazi priprave gradnje večjih infrastrukturnih projektov in pomembnejših sidranih objektov izdelujemo posebne tehnične pogoje (PTP) za izvedbo geotehničnih sider in pripravljamo dokumentacijo za izvajanje kontrole vgrajevanja geotehničnih sider.

 • Ugotavljamo stanje in ocenjujemo nosilnost obstoječih lesenih mostnih, strešnih in stropnih konstrukcij. Izdelujemo ekspertize ter ocenjujemo vzroke poškodb lesenih gradbenih konstrukcij.
 • Pri polimernih konstrukcijah izvajamo verifikacije numeričnega modeliranja konstrukcij ter ocenjujemo vzroke poškodb vgrajenih čistilnih naprav, jaškov, cevovodov, lovilcev olj, kupol ipd. Na področju nestandardnih preiskav razvijamo in uvajamo nove metode preskušanja. Na področju zagotavljanju kakovosti pokrivamo:
  • svetlobne kupole in trakove,
  • zbiralnike za čiščenje odpadnih vod in shranjevanje kapljevin (vode, kurilnega olja, kislin, lugov…),
  • jaške za odvodnjavanje in kanalizacijo,
  • kanalske pokrove in rešetke s premerom svetle odprtine vključno do 1000 mm,
  • konstrukcije s polimernimi ojačitvami.