Laboratorijska preskušanja, preiskave in meritve konstrukcijskih sklopov, elementov ter gradbenih proizvodov izvajamo na vseh strokovnih področjih delovanja odseka:

 • na področju kovinskih konstrukcij opravljamo laboratorijske preiskave nosilnosti in vzdržljivosti strojnih elementov in elementov konstrukcij:
  • statične kratkotrajne in dolgotrajne obremenitve,
  • dinamične obremenitve (ponavljajoče, naključne, programirane),
  • dinamične hipne obremenitve (udarci, šoki),
  • ugotavljanje vzdržljivosti proti utrujenostnim poškodbam;
 • na področju prednapetih geotehničnih sider izvajamo laboratorijske preiskave in preskušanja sestavnih komponent oziroma sklopov sider;
 • na področju lesenih konstrukcij izvajamo:
  • kratkotrajne preiskave novih konstrukcij in elementov iz obstoječih konstrukcij,
  • dolgotrajne preiskave v klimatiziranih in zunanjih okoljih,
  • standardizirane preiskave lesnih proizvodov in veznih sredstev,
  • preiskave gradbenih proizvodov v okviru postopkov potrjevanja skladnosti,
  • preiskave športnih podov, plezalnih sten in opreme za telovadnice;
 • na področju polimernih konstrukcij opravljamo:
  • statične kratkotrajne in dolgotrajne obremenitve,
  • dolgotrajne preiskave v klimatiziranih okoljih,
  • dinamične hipne obremenitve (udarci).