Presoje okoljskih vplivov z uporabo Analize življenjskega cikla (LCA metoda)

LCA analize:

  • Primerjava različnih scenarijev ravnanja z gradbenimi odpadki in njihova reciklaža,
  • Uporaba stranskih proizvodov kot alternativnih surovin v gradbeništvu.

LCA metoda predstavlja pomembno orodje pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na zmanjšanje izpustov, predvsem tistih ki so neposredno ali posredno povezani z industrijsko dejavnostjo ali pa z ravnanjem z industrijskimi stranskimi proizvodi in odpadnimi materiali.