Kljub zakonodaji, ki predpisuje način trženja kamnitih gradbenih proizvodov pa v praksi prihaja pogosto do napak, ki so posledica nepravilnega izbora kamna, nepravilnega projektiranja, neustrezne izvedbe, napak na konstrukciji ali slabega vzdrževanja. Največ napak nastane zaradi slabe izvedbe ali nepravilnega izbora kamna zato v Laboratoriju za betone, kamen in reciklirane materiale izvajamo forenzične preiskave nastalih poškodb, izvajamo analize trajnosti in na osnovi preiskanih lastnosti svetujemo glede izbora kamna, pravilne vgradnje in nege.

V nadaljevanju so podane nekatere najpogostejše napake na vgrajenem naravnem in aglomeriranem kamnu.

Nekatere napake na notranjih in zunanjih tlakih iz naravnega in aglomeriranega kamna

 • nekonsolidirana podlaga, zaradi česar pride do premikanja, ugrezanja (1) in loma plošč (2)
 • neustrezna trdnost ali premajhna debelina kamna, zaradi česar pride do loma plošč (3)
 • premajhna širina in togo zapolnjevanje rež, zaradi česar pri večjem raztezanju kamna prihaja do poškodb ob režah, do izrivanja, krušenja ali loma plošč (4)
 • neustrezno (točkovno) pritrjevanje, zaradi česar pride do premikanja in loma plošč, do neenakomernega prehajanja vlage iz podlage in do nastanka madežev (5)
 • neustrezna drsnost, zaradi česar pride do nevarnosti padca in zdrsa še posebej, kadar je kamniti tlak omočen (6)
 • uporaba neustreznih cementnih malt, lepil, malt za pritrjevanje plošč in fugirne mase za zapolnjevanje rež, zaradi česar pride do nastanka madežev (5), izsoljevanja (7) ali do preperevanja polnila v režah (8)
 • nepravilno čiščenje plošč pri nanosu fugirne mase ali po vgradnji tlaka (9)
 • napake na konstrukciji in pri izvedbi predhodnih del (npr. napake pri napeljavi vodovoda, nepravilna izvedba hidroizolacije, ipd.), zaradi česar pride do različnih napak, med drugim do nastanek madežev (10)
 • nepravilno vzdrževanje, nezadostno čiščenje (11), nega in zaščita, npr. v bazenih s klorirano vodo (12)
 • neravno polaganje, zaradi česar pride do kopičenja umazanije v stikih (13), neenakomernega izgleda in poškodbe robov plošč

Nekatere napake na kamnitih fasadnih oblogah

 • nepravilen izbor kamna in/ali debelina kamna, kot je npr. vgradnja tankih fasadnih plošč kamna z visokim ali znatnim potencialom ukrivljenja (1)
 • nepravilna izvedba sidranja (npr. togo vpenjanje, slepo sidranje), večje premikanje konstrukcije, zaradi česar pride do nastanka  razpok in poškodb ob sidrih (2)
 • korozijske poškodbe podkonstrukcije (3), zaradi česar pride do obarvanja (4), lahko tudi odpadanja plošč
 • nepravilen izbor kamna, ki ni odporen na delovanje atmosferilij, zaradi česar pride do loma (5), drobljenja (6), površinskega preperevanja (7) in drugih poškodb
 • nastanek madežev zaradi korozije kovinskih delov fasade (4), onesnaževanja in delovanja biote (8) ali preperevanja mineralov (9)
 • nastanek madežev in preperevanje kamna zaradi neustreznega stika fasada, tlak (10)
 • nepravilno obdelan kamen, npr. vidni sledovi polirnega stroja (11)
 • togo zapolnjevanje rež ali nezadostna širina rež, zaradi česar pride do loma robov ali do loma plošč (12)
 • neustrezna izbira polnila za reže, zaradi česar pride do nastanka madežev (13)
 • slaba izvedba izvrtin za sidra – dvojne izvrtine, nepravilne izvrtine, slepe izvrtine in njihovo neustrezno/togo zapolnjevanje (14), zaradi česar prihaja do točkovnih napetosti na plošči in do eventuelne porušitve plošče
 • neustrezno čiščenje in/ali utrjevanje plošč, zaradi česar pride do nastanka madežev (15)
 • neustrezno pritrjevanje tabel, strelovodov, okenskih polic ipd. (17), zaradi česar pride do zmanjšanja trdnosti plošč in do eventuelne porušitve ali do nastanka madežev
 • neustrezna izvedba reže med nosilno konstrukcijo in kamnitim ovojem (18), zaradi česar lahko pride do točkovnega obremenjevanja plošč in/ali do nastanka madežev
 • neravno polaganje plošč (19), ki vpliva na izgled fasade in na nastanek poškodb na robovih plošč in na sidrih
 • neustrezno izbran aglomeriran kamen, na katerem zaradi delovanja atmosferilij pride do nastanka madežev (20)
 • neustrezna obdelava, pridobivanje kamna, zaradi česar pride do izsoljevanja na površini (21)
 • napake na konstrukciji in pri izvedbi predhodnih del (npr. napake pri napeljavi vodovoda, nepravilna izvedba hidroizolacije, ipd.), zaradi česar pride do različnih napak, med drugim do nastanek madežev (22)
 • neustrezni izbor polnila za reže glede na raztezke kamna (23), zaradi česar pride do poškodb polnila

V našem laboratoriju skupaj s Službo za tehnične ocene in soglasja izvajamo preiskave in vodenje postopkov za pridobitev slovenskega tehničnega soglasja in evropskega tehnične ocene za fasadne sklope. Prav tako izvajamo analizo življenjskega cikla proizvodov iz naravnega kamna, za kar lahko naročnik pridobi tudi okoljsko deklaracijo proizvoda.