Kamen je najstarejši in eden najpogostejših gradbeni material, ki se je skozi tisočletja uporabljal kot nosilni in dekorativni element, danes pa je njegova vloga predvsem dekorativna in zaščitna. Naravni kamen je ime za skupino kamnitih gradbenih proizvodov različnih oblik in velikosti za različne namene uporabe: tlakovci, robniki, plošče za zunanje tlakovanje, plošče za navpične in stropne obloge, plošče za tlake in stopnice in ploščice. Podobno skupino proizvodov predstavlja aglomeriran kamen. Gre za skupino gradbenih proizvodov, izdelanih iz mešanice različnih vrst naravnega, recikliranega ali umetnega agregata, veziva in dodatkov. Vezivo v aglomeriranem kamnu je lahko smola, cement ali mešanica obeh.

Metode za ocenjevanje in potrjevanje lastnosti v povezavi z bistvenimi značilnostmi gradbenih proizvodov iz naravnega in aglomeriranega kamna določajo harmonizirani standardi. Za proizvode iz naravnega kamna je izdanih šest harmoniziranih standardov, za aglomeriran kamen trije, navedeni skupini proizvodov pa smiselno dopolnjujejo tudi standardi za zidake in za skrilavce.

Naši pretekli in sedanji raziskovalni projekti na področju naravnega in aglomeriranega kamna