Nagrada naši doktorski študentki za najboljši znanstveni dosežek

08.06.2023

Anja Ilenič, mag. inž. geol. iz našega Laboratorija za kamen, agregat in reciklirane materiale je za svoje raziskovalno delo na področju onesnaženosti zraka v urbanem okolju prejela nagrado za najboljši znanstveni prispevek. To je hkrati ena prvih raziskav kakovosti zraka v Ljubljani, v katero so bili vključeni v prostovoljci.

Nagrajenci

Nagrajenci (z leve proti desni) Anja Ilenič, Peter Nimac, Cathrine Terro in Anja Pavlovič.

Izmed približno 60 kandidatov na 15. konferenci študentov Mednarodne podiplomske šole Jožef Stefan (IPSSC), ki se je zaključila 2. junija 2022 v Kamniku, je Anji pripadla nagrada za najboljši znanstveni prispevek za delo z naslovom Vrednotenje cenovno dostopnih kolesarskih senzorjev za spreminjanje navad in zmanjševanje onesnaževanja zraka (Validating affordable bicycle-mounted sensors for behaviour change to reduce air pollution). Slednje onesnaženosti zraka je del njene doktorske naloge, v okviru katere na Zavodu za gradbeništvo Slovenije (ZAG) raziskuje trdne delce v urbanem okolju.

Raziskava je del aktivnosti EIT Urbana mobilnost RIS Hub Slovenija, v okviru katerega Anja deluje kot koordinatorka. V raziskavo občanske znanosti z mobilnimi senzorji, ki se pritrdijo na krmilo kolesa, je vključila 19 prostovoljcev, ki so med septembrom in decembrom v letu 2022 opravili kar 312 poti in pri tem merili koncentracijo trdnih delcev velikosti 2,5 mikrometra.

Ugotovila je, da so vrednosti primerljive tistim, ki jih izvaja Agencija Republike Slovenije za Okolje (ARSO) s stacionarnimi merilnimi postajami ter, da meritve presegajo kratkotrajne mejne vrednosti za skoraj 25 %, kot je določeno v Direktivi o kakovosti zunanjega zraka (25 µg/m3) in za več kot 80 %, kot je določeno v letnem priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) (5 µg/m3). Raziskava je pokazala, da so lahko nizkocenovni senzorji uporabni kot dodatna metoda za vrednotenje ocene tveganja izpostavljenosti kolesarjev ter pripomorejo uspešnejšemu prepoznavanju točk onesnaženosti v urbanih okoljih.

Več o zaključnem dogodku in ostalih nagrajencih si lahko preberete tukaj.

Anja, iskrene čestitke in uspešno raziskovalno delo ti želimo še naprej!