Priložnosti za doktorske študente: Marie Skłodowska-Curie Europe Horizon BRIDGITISE

29.02.2024

Zavod za gradbeništvo (ZAG) je partner v projektu Marie Skłodowska-Curie Europe Horizon BRIDGITISE, ki predstavlja prvo “industrijsko-doktorsko omrežje” znotraj EU s področja upravljanja z mostovi. Gre za edinstveno priložnost sodelovanja z gospodarskim sektorjem skozi celoten doktorski študij.

Na ZAG bomo tako kmalu sprejeli 2 mlada raziskovalca. Prijave zbiramo do konca marca 2024.

BRIDGE + DIGITALISE = BRIDGITISE

V okviru BRIDGITISE je odprt razpis, s katerim iščemo mlade raziskovalce, ki bodo razvijali stroškovno učinkovito in trajnostno upravljanje integritete mostov (BrIM) z vključevanjem digitalnih tehnologij. Pri tem bodo svoja zaključna dela pripravljali v tesni povezavi z industrijskimi predstavniki.

BRIDGITISE bo tlakoval pot za usposabljanje novih generacij raziskovalcev in strokovnjakov, ki bodo sposobni nasloviti nujne izzive, povezane z učinkovitim vzdrževanjem mostov prek digitalizacije vrednostne verige upravljanja mostov. Vanj je vključenih 24 akademskih in gospodarskih organizacij, ki pokrivajo celotno vrednostno verigo digitalnega BrIM, vključno z množico senzorjev, brezpilotnimi letalniki, satelitskimi posnetki, digitalnimi dvojčki, internetom stvari (IoT) in umetno inteligenco (AI).

Vloga BRIDGITISE v Evropi

Veliko število mostov po Evropi je v uporabi več kot 50 let. Ne le, da kažejo obsežne znake propadanja, pogosto tudi delujejo pod pogoji, ki se bistveno razlikujejo od prvotnih načrtov, dodatno pa propadajo zaradi pospešenih učinkov podnebnih sprememb. Učinkovito upravljanje z njimi je torej bistvenega pomena za ohranjanje prometne infrastrukture.

BRIDGITISE bo prevzel te izzive in predlagal novo paradigmo digitalnega upravljanja znotraj EU. V ta namen je razpisanih 16 prostih mest za doktorske kandidate (DC), ki so strukturirani okoli treh glavnih skupin:

  • Razvoj in preverjanje digitalnih tehnologij za zbiranje informacij o mostovih
  • Tehnologije umetne inteligence in t.i. interneta stvari (IoT) za obdelavo in deljenje informacij o integriteti mostov
  • Digitalna orodja za podporo odločanju pri upravljanju mostov skozi celoten življenjski cikel

Slika: Logotipi partnerjev – upravičencev projekta BRIDGITISE

Na ZAG-u odprti 2 mesti

Slika: ZAG

Opravljanje doktorskega študija bo možno tudi pri nas, na sedežu našega zavoda v Ljubljani.

Izbrane študentke in študente razpisa BRIDGITISE bodo na ZAG-u umerjali:

Kratka predstavitev odprtih mest:

(I) WIM-Advanced Bridge Weigh in Motion (B-WIM) performance using vision-based data and machine learning

Gostujoči organizaciji: ZAG in Cestel

Napotitev: Politecnico di Bari (POB), University of Twente (TWE)

Države: Slovenija, Italija, Nizozemska

Ustanova vpisa na doktorski študij: Politecnico di Bari

Trajanje: 36 mesecev

Namen: Izkoristiti nadzor, ki temelji na strojnem učenju (ML), za ugotavljanje teže vozil (B-WIM)

Podrobnejši opis področja tega prostega mesta in pričakovane rezultate si lahko preberete na spletni strani BRIGITISE (DC4).

(II) PLATFORM – An advanced digital platform to integrate SHM data into bridge management

Gostujoči organizaciji: ZAG in Bexel Consulting

Napotitev: Politecnico di Milano

Države: Srbija, Slovenija, Italija, Estonija

Ustanova vpisa na doktorski študij: Politecnico di Milano

Trajanje: 36 mesecev

Namen: Avtomatizacija integracije stalnega nadzora informacij v sisteme za upravljanje z mostovi (BMS)

Podrobnejši opis tega prostega mesta in pričakovane rezultate si lahko preberete na spletni strani BRIGITISE (DC7).

Pogoji za prijavo

  1. Kandidat mora imeti magisterij znanosti 2. stopnje (120 ECTS + 180 ECTS v dodiplomskem študiju) ali enakovredno izobrazbo s področja inženirstva ali sorodnih področij, ki so tesno povezana s predmetom projekta.
  2. Kandidati, ki na datum zaključka razpisa nimajo zahtevane kvalifikacije, se lahko prijavijo, vendar jim morajo biti akademske kvalifikacije podeljene pred vpisom.
  3. Končna dosežena ocena na magistrskem študiju ne sme biti nižja od C+ v sistemu ocenjevanja ECTS.
  4. Zahtevano je certificirano znanje angleškega jezika, če kandidati niso materni govorci.

Prijavo oddajte na spletni strani BRIDGITISE najkasneje do 31. marca 2024.

V primeru kakršnihkoli vprašanj v zvezi z razpisanima mestoma na ZAG-u, vam je na voljo dr. Andrej Anžlin na e-naslovu andrej.anzlin@zag.si.