Izvajamo razvojno raziskovalno delo na področju novih vrst betonov in betonskih kompozitov; uvajanju novih metod preskušanja; uporabe recikliranih materialov za pripravo betonov  ter raziskave vplivov na trajnostno in mehansko obnašanje betona ter raziskave na področju betonov, betonske tehnologije in betonskih polizdelkov

Razvoj in raziskav izvajamo v okviru lastnih raziskav ali za zunanje industrijske naročnike ter javni sektor.

Vključeni smo v več nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektov. Najbolj aktualna področja naše RR dejavnosti so:

  • uporaba mešanih cementov za pripravo betonov, njihova uporabnost, trajnost in trajnostnost,
  • uporaba recikliranih gradbenih (beton) in drugih industrijskih odpadkov (žlindra, pepeli…) za pripravo betonov, njihova uporabnost, trajnost in trajnostnost,
  • priprava, optimizacija in uporaba mikroarmiranih betonov zelo visokih zmogljivosti (UHPFRC), za sanacijo infrastrukturnih (objekti na cestah, železnicah, čistilnih napravah…) in drugih objektov,
  • preliminarne preiskave betonov primernih za uporabo v agresivnih okoljih (odlagališče jedrskih odpadkov, sulfatno odporni brizgani betoni,…),
  • razvoj, preskušanje in uporaba samozgoščevalnih betonov (SCC),
  • uvajanje novih metod preskušanja svežega betona (Air void , avtogeno krčenje ) ter mehanskih (akustična emisija ) in obstojnostnih lastnosti (zrakopropustnost , karbonatizacija ) strjenega betona,
  • uvajanje novih metod monitoringa poškodovanih objektov (akustična emisija).
  • Projekti v teku
  • Zaključeni projekti
  • Seznam pomembnejših objav