• Izvajamo zunanjo kontrolo in strokovni nadzor kontrole kakovosti  pri izvajanju betonerskih del v okviru AC programa,  na objektih visokogradnje in drugih infrastrukturnih objektih.
  • Ocenjujemo kakovosti vgrajenih betonov v konstrukcijah z destruktivnimi in/ali nedestruktivnimi metodami ter izdelujemo Mnenja in  Končne ocene.
  • Izvajamo osnovne (začetne)  in kontrolne preglede proizvodne sposobnosti betonarn s preskusom homogenizacije.
  • Pregledujemo in ocenjujemo stanje betonov betonskih premostitvenih, energetskih in drugih infrastrukturnih objektov (npr. čistilnih napravah, vodohranih, garažne hiše, pregradah, zidovih idr) ter stanje sekundarne betonske obloge ter vozišč v predorih. Na podlagi teh ugotovitev izdelujemo tudi predloge sanacije in popravil betonskih konstrukcij ter spremljamo njihovo izvajanje.