Izvajamo preiskave gotovih betonskih proizvodov in proizvodov iz vlaknatocementnih kompozitov :

  • betonski robniki različnih oblik in velikosti (SIST EN 1340),
  • betonske cevi različnih premerov in dolžin (do 3m) (SIST EN 1916),
  • betonski zidaki (SIST EN 771-3) in
  • zidaki iz avtoklaviranega celičnega betona (SIST EN 771-4),
  • betonski strešniki (SIST EN 491),
  • betonske kanalete, koritnice in mulde),
  • vlaknatocementne strešne plošče in distančniki.