Certificiranje in tehnična soglasja

Certificiranje

Kot pooblaščene osebe za certificiranje izvajamo začetne preglede obratov in redne nadzore proizvodnje in  kontrole proizvodnje, začetna in  kontrolna preskušanja  v okviru certificiranja kontrole proizvodnje betona, betonskih zidakov, betonskih robnikov, zidakov iz avtoklaviranega celičnega betona, kemijskih dodatkov za beton, jeklenih vlaken za beton, malte in brizgani beton ter požarnih vrat in oken.

Tehnična soglasja

Izdelujemo slovenska tehnična soglasja za proizvode iz betona; v okviru tega izvajamo tudi identifikacijska preskušanja lastnosti materialov in izdelkov.