Izvajamo:

 • različne preiskave in analize betonov (v svežem in strjenem stanju),
 • pripravo in optimizacijo sestav betonov,
 • preiskave sorodnih, hidravlično vezanih kompozitnih materialov,
 • strokovni nadzor in kontrolna preskušanja v okviru notranje in zunanje-neodvisne kontrole ter
 • preglede novo izvedenih AB konstrukcij (pred tehničnimi pregledi),
 • preglede stanja obstoječih (starih in poškodovanih) betonskih objektov,
 • preverjamo in preskušamo kakovost v konstrukcije vgrajenih  betonov z destruktivnim  in nedestruktivnimi metodami,
 • certificiranje betona in drugih gradbenih proizvodov,
 • mnenja o kakovosti in izdajamo končne ocene s področja betona in betonskih proizvodov,
 • preiskave betonskih proizvodov in vlaknatocementnih proizvodov,
 • osnovne (začetne)  in kontrolne preglede proizvodne sposobnosti betonarn,
 • preskušanja avtoklaviranega celičnega betona.