Sveži beton

Poleg preskušanja »običajnih« lastnosti svežih betonov kot so:

 • ugotavljanje konsistence z različnimi metodami ,
 • določanje vsebnosti vnešenega zraka s porozimetrsko metodo,
 • gostote svežega betona,
 • temperature in v/c razmerja,

izvajamo tudi:

 • preiskavo značilnosti (npr. velikostno razporeditev) zračnih por v svežem betonu  (Air Void Analyser )
 • preiskave avtogenega krčenja cementnih materialov (Avto-Shrink ) in
 • preiskave lastnosti svežega samožgoščevalnega (SCC) betona z metodami razleza s posedom (SIST EN 1250-8), V-lijakom (SIST EN 12350-9), L-zabojem (SIST EN 12350-10), segregacije s sitom (SIST EN 12350-11) in reometrom.

Strjeni beton

Poleg preiskav tlačnih (SIST EN 12390-4)  in upogibnih trdnosti (SIST EN 12390-5), odpornosti proti prodoru vode (SIST EN 12390-8), izvajamo tudi preiskave drugih lastnosti betonov :

 • razvoj hidratacijske toplote,
 • linearne deformacije : krčenje in lezenje betona, ovirano krčenje (ASTM C 1581/C 1581M – 09),
 • E-moduli : statični in dinamični (SIST EN 12390-13),
 • Notranja odpornost proti zmrzovanju in tajanju (SIST 2016 Dodatek 4) in odpornost površine proti zmrzovanju in tajanju (SIST 2016 Dodatek 5),
 • pospešena karbonatizacija betona (FprCEN/TS 12390-12:2010),
 • kapilarna vodovpojnost (SIST EN 13057) in
 • zrakoprepustnost betona (SIA 262A ) ter
 • ugotavljanje in analiza značilnosti zračnih por v strjenem betonu (SIST EN 480-11)
 • Odpornost na prodor kloridov (SIST-TS CEN/TS 12390-11) .