Organiziramo in izvajamo izobraževanja s področja:

  • potrjevanja skladnosti in certificiranja betona in betonskih izdelkov,
  • izvajanja betonerskih del  ter zagotavljanje in dokazovanja kakovosti izvedenih del in materialov,
  • usposabljanja s področja preskušanja in izvajanja kontrole proizvodnje betona,
  • organiziramo vodne oglede Laboratorija za beton,
  • organiziramo in izvajamo strokovne seminarje,
  • nudimo strokovno pomoč dodiplomskim in podiplomskim študentom in ter jim omogočamo opravljanje raziskovalnega dela v okviru izdelave diplomskih, magistrskih in doktorskih nalog v naših laboratorijih.