Srečanje partnerjev s področja varnosti jedrskih elektrarn (projekt ACES)

16.05.2023

Na Zavodu za gradbeništvo Slovenije smo aktivno vključeni v evropski projekt ACES, ki bo izboljšal oceno varnostne učinkovitosti kritične betonske infrastrukture z odpravljanjem znanstvenih in tehnoloških vrzeli za varno in dolgoročno delovanje jedrskih elektrarn. Minuli teden je na sedežu zavoda v Ljubljani potekalo 3-dnevno srečanje, ki so se ga udeležili naši partnerji iz tujine.

Projekt ACES za varnost jedrskih elektrarn

Omenjeni projekt ACES iz EU programa Horizon 2020 združuje strokovnjake z 10 različnih institucij iz Evropske Unije, Ukrajine in Združenih držav Amerike, ki raziskujemo staranje in propadanje betona v jedrskih objektih. Namen naših raziskav je določiti varnostne rezerve, ki so bile uvedene z uporabo konzervativnih pristopov med projektiranjem in so opredeljene s standardi in kodeksi, ki se uporabljajo skozi celotno življenjsko dobo teh objektov.

Projekt koordinira dr. Miguel Ferreira s finskega instituta VTT. Koordinator aktivnosti in vodja projekta na ZAG-u je izr. prof. dr. Andraž Legat, zraven pa aktivno sodelujeta še mag. Nina Gartner in dr. Miha Hren.

O dogodku

Na tretjem srečanju partnerjev projekta, ki je med 10. in 12. majem potekalo na sedežu ZAG-a v Ljubljani, so bili predstavljeni dosedanji rezultati in aktivnosti za prihodnost. Prisotnih je bilo 30 udeležencev, še 26 pa jih je prisostvovalo prek spleta.

Skupni del sestankov je obravnaval splošne vsebine projektnega vodenja in diseminacije, raziskovalci posameznih delovnih sklopov pa so predstavili izbrane vsebine raziskovalnih področij projekta. Vabljeno predavanje z naslovom »Post irradiation examination (PIE) on irradiated aggregate« je izvedel prof. Ippei Maruyama z Univerze v Tokiu, član svetovalne skupine v projektu, dogodka se je prav tako udeležil predstavnik z Uprave RS za jedrsko varnost, ki spada v skupino končnih uporabnikov.

Udeleženci in udeleženke so imeli priložnost videti tudi nekaj ZAG-ovih laboratorijev: Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito, Konstrukcijska hala in nedavno odprt Požarni laboratorij.

Vloga ZAG-a v projektu

Program srečanja je poleg skupinskih sestankov ter sestankov svetovalne skupine in generalne skupščine vključeval tudi sestanke posameznih delovnih sklopov. Laboratorij za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito na ZAG-u je v projekt ACES vključen kot vodilni partner delovnega sklopa 2, katerega vsebina je preučevanje korozije jeklenih oblog v betonu (Corrosion assessment of embedded liners in concrete).

Delovni sklop 2 se osredotoča na dva varnostno najbolj kritična dela v armiranobetonskih objektih jedrskih elektrarn: kloridno inducirano korozijo jekleno-betonskih cevi in špranjsko korozijo jeklenih oblog, ki so vgrajene v beton zadrževalnega objekta. Temeljito in pravočasno ocenjevanje korozijskega stanja je težavno zaradi pomanjkanja informacij in slabe dostopnosti do mesta poškodb, zato je cilj delovnega sklopa 2, da z eksperimentalnim delom

  • zagotovi osnovne informacije za modeliranje,
  • zagotovi ne-destruktivni pregled ter
  • olajša ustrezne preventivne ukrepe.

Skupaj s francoskim centrom za jedrske raziskave (CEA) in belgijskim vodilnim strokovnim in raziskovalnim centrom za elektroenergetsko tehnologijo (ENGIE LAB) smo vključeni v evalvacijo primernih nedestruktivnih tehnik (NDT) za korozijski pregled jekleno-betonskih cevi (ang. steel cylinder concrete pipes, SCCP). V CEA in ENGIE LAB razpolagajo z dvema različnima cevema, ki sta bili že uporabljeni v jedrski elektrarni in sta različno korozijsko poškodovani. V preteklem letu smo z ENGIE LAB v notranjosti cevi izvedli ročne meritve z dvema izbranima merilnima tehnikama (ang. Pulsed Eddy Current, Half-cell potential mapping) za odkrivanje korozijskih procesov na jekleni oblogi, vgrajeni med dve betonski plasti. V naslednji fazi raziskav bosta obe tehniki implementirani na robotsko platformo z manipulatorjem za njuno upravljanje, ki ga v okviru projekta razvija CEA. To bo omogočilo lažji pregled notranjosti cevi in s tem zgodnejše odkrivanje korozijskih poškodb.