1. CROSScade delavnica o izkušnjah Slovenije in Hrvaške s poplavami

07.11.2023

Zaposleni Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG) sodelujemo v evropskem projektu CROSScade, v okviru katerega je v petek, 27. oktobra 2023, v Ljubljani potekala delavnica, katere tema so bile nedavne poplave v Sloveniji in na Hrvaškem.

Na ZAG-u smo prevzeli velik del organizacije, pri čemer je nekaj izzivov povzročil ponovni rdeči vremenski alarm, ki je vodil do številnih odpovedi udeležencev iz Agencije RS za okolje (ARSO) in Civilne zaščite. Veseli smo, da smo kljub temu uspeli izpeljati program v le minimalno okrnjeni verziji z več kot 30 udeleženci in zabeležili prisotnost najpomembnejših akterjev na področju priprave in odzivanja na naravne nesreče v porečju reke Save med Brežicami in Zagrebom (URSZR, Direkcija RS za vode, HESS, Hrvatske vode, Direkcija za civilno zaščito Republike Hrvaške, Občina Zaprešić, Gasilska brigada Zaprešić, Občina Samobor, Gasilska brigada Samobor in Savska komisija).

Dogodka so se udeležili ZAG-ovi strokovnjaki dr. Mirko Kosič, dr. Maja Kreslin in dr. Andrej Anžlin z Odseka za mostove in inženirske objekte, ter dr. Stanislav Lenart in dr. Yaser Ghafoori z Oddelka za Geotehniko in prometnice.

Druga delavnica bo potekala na Nizozemskem, zadnja pa februarja na zaključnem sestanku na Hrvaškem.

“Izkušnje iz nedavnih poplavnih dogodkov v Sloveniji in na Hrvaškem” je bila tako prva izmed treh delavnic projekta CROSScade, s katerimi želimo spodbujati razpravo in koordinacijo prizadevanj med udeleženci procesa odzivanja na naravne sreče v porečju reke Save med Brežicami in Zagrebom. Predstavniki civilnih zaščit in upravljalcev infrastrukture z obeh strani meje so predstavili svoje izkušnje pri soočanju z nedavnimi poplavami.

Uvodnemu pozdravu in predstavitvi samega projekta so sledili trije sklopi predavanj. Tema prvega so bile izkušnje z nedavnimi poplavami v Sloveniji, ki sta jih predstavila predstavnika Hidroelektrarn na Spodnji Savi (HESS) in Urada Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR). V drugem sklopu so svoje izkušnje delili predstavniki iz Hrvatskih vod in Direkcije za civilno zaščito Republike Hrvaške, čemur je sledila razprava o poteku komunikacije, dobrih praksah in potencialnih področjih za izboljšave. Zadnji sklop predavanj je strnila predstavitev predstavnika Savske komisije, ki predstavlja platformo za usklajeno delovanje prizadevanj držav v porečju reke Save.