Strokovna delavnica ENBRI uspešno za nami

06.06.2023

Za ekipi dveh oddelkov, ki delujeta v našem novem Požarnem laboratoriju v Logatcu, je bil konec maja in začetek junija 2023 živahen. Organizirali so mednarodno strokovno delavnico, na kateri se je zbralo 32 posameznikov iz 9 različnih raziskovalnih institutov iz Evrope, članov omrežja ENBRI. Namen delavnice je bila razprava o trajnostnem grajenem okolju.

Izzivov v trajnostno grajenem okolju ne manjka, saj je treba za doseganje trajnostnih ciljev, ki so zastavljeni na različnih družbeno-političnih ravneh, upoštevati tudi številne nove gradbene materiale, sisteme in tehnologije. Ti ambiciozni cilji hkrati prinašajo nove požarne nevarnosti in tveganja, ki jih je treba nasloviti, da bo trajnost resnično dosežena.

Dvodnevno strokovno delavnico z naslovom “Požarna varnost in trajnost” sta organizirala omrežje ENBRI (European Network of Building Research Institutes) in naš projekt FRISSBE. Udeleženci so bili predstavniki Univerzitetnega centra za energijsko učinkovite stavbe Češke tehnične univerze v Pragi (UCEEB), SINTEF-a, RISE raziskovalnih inštitutov Švedske, Fakultete za gradbeništvo Univerze v Zagrebu, Tehničnega inštituta Budowlanej (ITB), ÉMI Nonprofit Kft., Istituta Giordano in Buildwise-a.

Dogodek je bil osredotočen na razpravo o možnostih in izzivih, s katerimi se soočamo pri zagotavljanju prihodnjega trajnostnega in požarno varnega grajenega okolja, ki prispeva k lokalnim, regionalnim in globalnim ciljem trajnosti. Naslovljene so bile naslednje teme:

 • Požarna varnost in trajnost
 • Življenjski cikel produkta vključno s požarom
 • Izračuni trajnosti vključno s scenarijem požara
 • Požarna varnost pri leseni gradnji
 • Toksičnost požara
 • Požarna varnost baterij in sistemov za shranjevanje energije na baterije (BESS)
 • Požarna varnost fotovoltaičnih sistemov na strehah
 • Požarna varnost ovoja stavbe in fasadnih sistemov
 • Požarna varnost sodobnih gradbenih materialov in sistemov

Sam program je bil razdeljen na 4 sklope:

 • MODERNA PROIZVODNJA IN SHRAMBA ENERGIJE,
 • LES IN BIOOSNOVANI MATERIALI,
 • FASADE IN POŽARNA VARNOST,
 • POŽARNA VARNOST, TESTIRANJE IN TRAJNOST.

V razpravah, ki so sledile posameznemu sklopu, so bile deljene dragocene izkušnje in znanje. Ena od prednosti je bila zagotovo spoznavanje praks in predpisov, ki jih imajo v drugih državah.

Prvi dan je potekal v požarnem laboratoriju v Logatcu in udeleženci so imeli priložnost videti celoten objekt, ki smo ga pred nedavnim uradno odprli. Drugi dan pa je bil na sedežu ZAG-a v Ljubljani, kjer nas je prijetno presenetil nosilec ERA Chair pri FRISSBE projektu, prof. Grunde Jomaas, ki se nam je lahko vsaj na kratko pridružil.

Po zaključnih nagovorih smo se poslovili v upanju, da se bomo s starimi (in novimi!) prijatelji srečali na podobnih dogodkih v prihodnosti.

Hvala vsem za udeležbo in njihove prispevke!

 Projekt FRISSBE je prejel sredstva Evropske unije iz naslova raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 s pogodbo o dodelitvi sredstev št. 952395.