ZAG in SBRA pripravila uspešen dogodek v Bruslju

26.05.2023

V torek, 23. maja 2023,  je na slovenski ambasadi v Bruslju potekal uspešen dogodek na temo potreb glede požarne varnosti trajnostnega grajenega okolja. Dogodek sta pripravila ZAG in SBRA (The Slovenian Business and Research Association). Moderirala sta ga dr. Draško Veselinovič (SBRA) in prof. Grunde Jomaas (FRISSBE). Sledilo je šest uglednih predavateljev, med katerimi je bil direktor doc. dr. Aleš Žnidarič, ki je spregovoril o dosežkih  ZAG-a na tem področju. Vsi udeleženci so se strinjali, da je treba z iniciativo nadaljevati, zato so zaključki dogodka poslani preko SBRA na nekaj 1000 naslovov.

Trenutno imamo precej izzivov pri doseganju trajnostnega grajenega okolja, v katerega se vgrajujejo številni novi gradbeni materiali, sistemi in tehnologije, da se dosežejo trajnostni cilji, določeni na različnih družbeno-političnih ravneh. Ti ambiciozni cilji prinašajo nove požarne nevarnosti in tveganja, ki jih je nujno obravnavati, da bo trajnost resnično dosežena.

Namen srečanja v Bruslju je bil predstaviti nastajajoče izzive in določiti financiranje, potrebno za zagotovitev prihodnjih trajnostnih in požarno varnih grajenih okolij, ki prispevajo k lokalnim, regionalnim in globalnim ciljem trajnosti po vsej EU.

Celoten program najdete v priponki.

Projekt FRISSBE je prejel sredstva Evropske unije iz naslova raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 s pogodbo o dodelitvi sredstev št. 952395.