Pripravljamo delavnico POŽAR NE POZNA DOPUSTA

01.08.2022

Požarna varnost mora biti del trajnostnega razvoja. V zadnjem času je tudi v Sloveniji veliko aktivnosti na področju trajnostne gradnje. Zgradili smo nov požarni laboratorij, Zavod za gradbeništvo je vzpostavil nov Oddelek za požarne raziskave in pridobil velik evropski projekt FRISSBE. Projekt vodijo mednarodno uveljavljeni strokovnjaki na področju požarov, pri čemer velja izpostaviti vodjo projekta FRISSBE, Grundeja Jomaasa, in zunanjega eksperta Joséja Torera.

Ob tej priložnosti Slovensko združenje za požarno varstvo (SZPV) in Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) organizirata seminar

POŽAR NE POZNA DOPUSTA: Izzivi pri načrtovanju in gašenju stavb,

ki bo v četrtek, 11. avgusta 2022, ob 9. uri

v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu (Zabrv 12, Ig pri Ljubljani).

Govora bo o načrtovanju požarne varnosti v luči trajnostnega razvoja, s poudarkom na lesenih gradnjah, in zmogljivostih novega požanega laboratorija.

Dogodek bo povezoval konzultant na področju požarne varnosti in nemotenega poslovanja podjetja pri SZPV, Aleš Jug. Večina predavanj bo potekala v angleščini, sledil jim bo krajši povzetek slovenščini. Gradivo bo prevedeno v slovenščino.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji bodo za udeležbo na seminarju s strani Inženirske zbornice Slovenije pridobili 1 kreditno točko iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Udeležba na seminarju je brezplačna, prijave pa sprejemamo do 10. avgusta TUKAJ.

PROGRAM:

09:00 – 09:30    Registration and introductory speech / Registracija udeležencev in nagovor organizatorjev


09:30 – 10:30     José Torero:

The impact of Grenfell Tower fire on fire safety strategies worlwide / Vpliv požara stolpnice Grenfell Tower na strategije požarne varnosti v svetu (Aleš Jug: povzetek v slovenščini)

Fire safety challenges in modern, sustainable built environments / Izzivi požarne varnosti v sodobnem, trajnostno grajenem okolju (Aleš Jug: povzetek v slovenščini)

Fire safety challenges related to design and suppression in timber buildings / Izzivi pri načrtovanju in gašenju lesenih stavb (Aleš Jug: povzetek v slovenščini)


10:30 – 10:45      Break / Odmor


10:45 –11:15        Grunde Jomaas: PV Fire Research – Needs and opportunities associated with REPowerEU / PV požarne raziskave potrebe in priložnosti v povezavi z REPowerEU (Aleš Jug: povzetek v slovenščini)

Friderik Knez: The capacity of Fire research in ZAG’s new Fire laboratory in Logatec / Kapacitete požarnih raziskav v ZAG-ovem novem požarnem laboratoriju v Logatcu


11:15 – 12:00       Discussion panel / Vodena razprava


12:00 – 13:00     Networking and snacks / Družabno srečanje s prigrizkom


Ključne besede: požarni laboratorij, požarna varnost, požarno-varna trajnostna gradnja, požarno odporni materiali, požarne raziskave, FRISSBE, raziskovalna odličnost.

Povezave:

Projekt FRISSBE je prejel sredstva Evropske unije iz naslova raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 s pogodbo o dodelitvi sredstev št. 952395.