Danes se začenja 1. SFPE simpozij v Sloveniji

29.11.2023

V času, ko se soočamo z vedno večjimi okoljskimi izzivi, gradbeništvo čedalje bolj prepoznava pomen trajnostnih zgradb, ki so energetsko učinkovite in okolju prijazne. Prizadevanje za trajnost, čeprav hvalevredno, pa prinaša izzive in tveganja.

Nekateri novi materiali, tehnologije in funkcije ustvarjajo nepredvidljive nevarnosti za nastanek požara. Ob povečanju števila sodobnih električnih naprav v in okolici naših domov, javnih stavb in drugih grajenih objektov združitev požarne varnosti in trajnostnega načrtovanja zgradb ni le priporočljiva, ampak je strateškega pomena.

 

 

V tem prizadevanju se je Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG) povezal z mednarodno Zvezo inženirjev požarne varnosti (SFPE) s sedežem v ZDA, ki v sredo, 29. novembra, in v četrtek, 30. novembra, v hotelu InterContinental Ljubljana v sodelovanju z Oddelkom za požarno-varno trajnostno grajeno okolje (EU projekt FRISSBE) na ZAG-u pripravlja 1. SFPE simpozij “Inženirske rešitve za požarno varnost in trajnostno načrtovanje stavb”.

Simpozij bo združil vrhunske strokovnjake iz več kot 10 držav, ki bodo z nami delili spoznanja raziskav, politike in inženirske rešitve o temah, kot so trajnostno načrtovanje stavb, razogljičenje, požarna učinkovitost trajnostnih gradbenih proizvodov, požarno preizkušanje, izzivi in priložnosti gasilskih služb, celostna zasnova učinkovitosti stavb in informacijsko modeliranje gradenj (BIM).

Tovrstni dogodek se v Sloveniji odvija prvič, uradno pa ga je odprl minister za gospodarstvo, turizem in šport, gospod Matjaž Han.

Projekt FRISSBE je prejel sredstva Evropske unije iz naslova raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 s pogodbo o dodelitvi sredstev št. 952395.

Vsebina

Namen dogodka je osvetliti odnos požarna varnost-trajnost-odpornost in poudariti ključno vlogo požarne varnosti tako pri trajnostnem načrtovanju stavb kot pri izobraževanju. Za razjasnitev povezave med požarno varnostjo in trajnostjo se bo simpozij osredotočal na načela trajnostnega načrtovanja in kako je slednja mogoče uporabiti z upoštevanjem požarne varnosti. Govora bo o konceptih oblikovanja, orodjih in pristopih za požarno varne stavbe ter načinih, kako ukrepe požarne varnosti vključiti v okoljsko odgovorne gradbene prakse, da se zagotovita varnost in dobro počutje stanovalcev, hkrati pa zmanjša vpliv na okolje.

PROGRAM simpozija nudi tudi vpogled v izzive na področju lesenih bivalnih objektov, baterijskih/energijskih sistemov za shranjevanje energije, fasadnih sistemov, fotovoltaike in masivnega lesa.

Za ključni dialog o tem, kako skupaj, na stičišču trajnosti in požarne varnosti, reševati vprašanja in spodbujati trajnostno in požarno odporna grajena okolja, simpozij obeta zajem širšega konteksta z multidisciplinarnimi pogledi. Predavali bodo svetovno priznani in spoštovani arhitekti, odločevalci, inženirji za požarno varnost, inženirji za trajnost, raziskovalci požarov, predstavniki gasilskih služb in strokovnjaki za trajnostni razvoj. Prisotni bodo tudi visoki predstavniki organizacij SFPE – Society of Fire Protection Engineers (izvršni direktor in predsednik), NFPA – The National Fire Protection Association (direktor raziskav), SZPV – Slovensko združenje za požarno varstvo (predsednik), International Association of Fire Fighters (direktor za zdravje in varnost operativnih dejavnosti), International Association of Fire Safety Science (predsednik) in International Master of Science in Fire Safety Science (vodja programa).

Dogodek podpirajo podjetja Danfoss, Evoks, Rockwool in Knauf. Medijski partner je mednarodni časopis International Fire and Fire Safety Journal.

Požarni preizkus v živo

V petek, 1. decembra, si bo možno v Logatcu, kjer se nahaja nov Požarni laboratorij ZAG-a (najsodobnejši v tem delu Evrope), ogledati požarni preizkus (video). Pod sponzorstvom podjetja Stora Enso bo izveden preizkus odpornosti CLT stene na ogenj. Temu bo sledila razprava o pričakovanih rezultatih, ki jo bo organizirala ekipa Oddelka za požarno-varno trajnostno grajeno okolje (EU projekt FRISSBE).

Še več informacij najdete na www.sfpe.org/fssbdsymposium.