POŽAR NE POZNA DOPUSTA #2: Ko gori zgodovina – strokovni posvet

06.03.2023

VABILO

V Evropi je ogromno lesenih zgradb in lesenih objektov kulturnega pomena.

Ob pogostih in odmevnih požarih tovrstnih objektov se tako znanstveniki kot gasilci sprašujejo, ali so ti preživeli skozi stoletja,

ker so iz lesa ali kljub temu, da so iz lesa …

Vključevanje različnih interesnih skupin pomeni nadgradnjo prizadevanj na področju trajnostnih in požarno varnih stavb,

zato Gasilska zveza Slovenije in ZAG-ov Oddelek za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja (FRISSBE) 

vljudno vabita na

strokovni posvet o načrtovanju in gašenju lesenih stavb in stavb kulturne dediščine

POŽAR NE POZNA DOPUSTA #2: KO GORI ZGODOVINA

v soboto, 25. 3. 2023  ob 9. 00

v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje (Zabrv 12, 1292 Ig).

Požari objektov vedno znova kličejo po raziskovanju gradbenih materialov, načrtovanju požarne varnosti in prenosu znanja tistim, ki se z njimi ukvarjajo – državnim organomprojektantom požarne varnostiarhitektomzavarovalnicamraziskovalcem in navsezadnje gasilcem, ki se z ognjenimi zublji spopadajo na terenu. Prehod od raziskav požarov do samega obvladovanja požarov je namen prihajajočega posveta, ki je hkrati smiselno nadaljevanje lanskoletnega strokovnega povezovanja z gasilci z naslovom »Požar ne pozna dopusta«.

V zadnjem času smo z novim in sodobnim požarnim laboratorijem Zavoda za gradbeništvo Slovenije in tesnim sodelovanjem slovenskih in mednarodnih strokovnjakov v Sloveniji izvedli že veliko zanimivih raziskav. Požar ne pozna dopusta in tudi požarna varnost ga ne bi smela. Vabimo Vas, da se pridružite na predstavitvah in v razpravi, četudi je ta med koncem tedna.

Osrednja tema posveta bodo izsledki po nekaterih večjih požarih, predvsem požara zgodovinske zgradbe Notre Dame v Parizu, ki jih bo predstavil prof. José Torero. Poseben poudarek bo na varovanju objektov kulturne dediščine in na lesenih gradnjah, saj je les zaradi zelenega prehoda pogosto uporabljen material v gradbeni panogi.

V nadaljevanju je na voljo program dogodka in podrobnejši opis predavateljev. Moderator dogodka bo vodja Oddelka za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja (FRISSBE) na ZAG-u, prof. Grunde Jomaas. Zaradi mednarodnih strokovnjakov bo večina predavanj potekala v angleščini, sledil pa jim bo krajši povzetek v slovenščini.

Kotizacija znaša 40 €, udeležba za člane Gasilske zveze Slovenije pa je brezplačna. Število mest je omejeno. Pooblaščeni in nadzorni inženirji za udeležbo na izobraževanju pridobijo 2 kreditni točki iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev. Članom IZS (Inženirska zbornica Slovenije) ni potrebno vlagati vlog za dodelitev kreditnih točk na IZS, saj bosta za to poskrbela organizatorja in pridobljene točke jim bodo avtomatično pripisane.

Za udeležbo na dogodku se je potrebno prijaviti na e-naslov tamara.zelimorski@zag.si najkasneje do 22. marca 2023, pri čemer sporočite še

  • naziv in naslov vaše organizacije,
  • DŠ vaše organizacije (če je organizacija plačnik) kotizacije,
  • svojo identifikacijsko številko na Inženirski zbornici Slovenije (v primeru pridobitve kreditnih točk),
  • vprašanje, na katerega pričakujete odgovor na strokovnem posvetu in
  • želene obroke.

PROGRAM

08:30 – 09:00 Registracija udeležencev
09:00 – 09:10 Pozdravni govori organizatorjev: Gasilska zveza Slovenije in Oddelek za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja – FRISSBE na ZAG-u
09:10 – 10:00 Prof. José Torero (UCL): Požarna varnost lesenih objektov kulturne dediščine – izkušnje iz požara pariške katedrale Notre Dame

Fire safety in heritage wooden buildings – Lessons learned from the Notre Dame fire in Paris

povzetek v slovenščini: dr. Aleš Jug

10:00 – 10:20 Dr. Andrea Lucherini (ZAG, FRISSBE): Visoke lesene zgradbe – izzivi pri načrtovanju požarne varnosti in gasilskem posredovanju

Fire safety and firefighting challenges in tall timber buildings

povzetek v slovenščini: dr. Aleš Jug

10:20 – 10:40 Friderik Knez (ZAG): Izkušnje in spoznanja pri požarnih preizkusih lesa

Fire testing of timber – experiences and lessons learned

10:40 – 11:10 Odmor za kavo in malico
11:10 – 11:30 Prof. José Torero (UCL): Kratek pregled zaključkov sodnega procesa zaradi požara stolpnice Grenfell Tower

A brief overview of the Public Inquiry on the Grenfell Tower fire

povzetek v slovenščini: dr. Aleš Jug

11:30 – 11:50 Dr. Aleš Jug (ZAG, FRISSBE, Gasilska zveza Slovenije): Sprememba organizacijske kulture v gasilski enoti na primeru londonskih gasilcev

The change in the organizational culture – London Fire Brigade Example

11:50 – 12:40 Prof. Grunde Jomaas (ZAG, FRISSBE): Panelna razprava in odgovori na vprašanja
12:40 – 12:50 Prof. Grunde Jomaas (ZAG, FRISSBE): Zaključki seminarja
12:50 – 13:30 Družabno srečanje s prigrizkom

 

O PREDAVATELJIH

Prof. Grunde Jomaas, Vodja Oddelka za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja, Zavod za gradbeništvo Slovenije

Profesor Jomaas je dobro znan strokovnjak za požarno varnost po vsem svetu. Njegov doktorat na Univerzi Princeton je bil osredotočen na temeljne vidike širjenja plamena pri povišanih tlakih in napisal je več kot 60 recenziranih člankov v revijah, ki pokrivajo teme, kot so požarna varnost PV, kurjenje olja na vodi, požari zaradi razlitja, pomorska požarna varnost, vesoljska plovila požarna varnost (vključno s številnimi paraboličnimi leti, ki jih financira ESA, in poskusi v orbiti, ki jih financira NASA) in požarna varnost gradbenih proizvodov. Ima tudi strokovno znanje in več kot 10 let izkušenj v akademskem vodenju, s poudarkom na področju izobraževalnega vodenja. Njegov prispevek k izobraževanju o požarni varnosti sta priznali dve nagradi Društva inženirjev požarne zaščite (SFPE): mentorska nagrada John L. Bryan in nagrada David A. Lucht Lamp of Knowledge (soprejemnik). Dr. Jomaas je opravljal svetovalno delo kot strokovnjak za pravne spore in je znan kot iznajdljiv pri načrtovanju in izvajanju eksperimentov za reševanje zapletenih, odprtih problemov. Njegovo največje svetovalno delo je bilo razvijanje in vodenje specialističnega izobraževanja o gasilski znanosti in znanstvenih metodah za celotno skupino za preiskovanje požarov v danski nacionalni policiji.

Prof. José Torero, profesor gradbeništva in vodja Oddelka za civilno, okoljsko in geomatsko inženirstvo, University College London

Prof. Torero je vodilni svetovni strokovnjak za požarno varnost. Njegova raziskovalna kariera se je začela z doktorskim raziskovalnim projektom na UC Berkeley v zvezi s požarno varnostjo za Mednarodno vesoljsko postajo in od takrat je napisal več kot 250 znanstvenih člankov. Opravljal je tudi številne visoke akademske vodstvene položaje v Evropi, Avstraliji in ZDA. Sodeloval je pri razvoju tako protipožarnih sistemov kot metod njihovega načrtovanja, ki se uporabljajo po vsem svetu. Kot svetovalec je zagotavljal tudi korporativno, vladno in akademsko usposabljanje po vsem svetu ter prispeval k razvoju kodeksov in standardov v številnih državah. José je sodeloval pri preiskavah večine večjih požarov v zadnjih desetletjih, kot so zrušitev Svetovnega trgovskega centra, eksplozija v rudniku Sago, požar v Grenfell Tower-ju, eksplozija v skladišču nafte Buncefield, izginotje 43. mehiških študentov in požar zgodovinske stavbe Notre Dame. Je prejemnik medalje Arthur B. Guise, ki jo podeljuje Society of Fire Protection Engineers (ZDA) in medalje Rasbash, ki jo podeljuje Institution of Fire Engineers (VB), oboje za izjemne prispevke na področju požarne varnosti.

Friderik Knez, vodja Oddelka za gradbeno fiziko in vodja Požarnega laboratorija in požarnega inženirstva, Zavod za gradbeništvo Slovenije

G. Knez ima 30 let izkušenj v raziskovanju na področju gradbene fizike. Osredotoča se na koncepte trajnostne gradnje, tudi v povezavi s požarom. Proučuje odziv na ogenj, toksičnost izpustov požara, obnovljivo energijo, oceno življenjskega cikla, preprečevanje zdravstvenega tveganja zaradi radona in ublažitev radona v stavbah. Sodeluje pri številnih evropskih projektih in nacionalnih industrijskih projektih. Je predsednik strokovnega sveta SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, ki ga je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko ustanovila kot mehanizem za izvajanje strategije pametne specializacije. Je tudi član ekspertne skupine SiEnE, zadolžen za področje energetsko učinkovite in trajnostne gradnje, pod okriljem Ministrstva za obrambo RS ter član delovne skupine za upravljanje kakovosti evropske skupine organizacij za preskušanje in certificiranje s področja požara EGOLF. Je član združenja European Organisation for Technical Assessments, predsednik tehničnega odbora TGO pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo (SIST) ter predstavnik SIST in CEN TC 350. Je (so)avtor več kot 30 znanstvenih in strokovnih publikacij.

Dr. Andrea Lucherini, Oddelek za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja, Zavod za gradbeništvo Slovenije

Dr. Andrea Lucherini je znanstveni sodelavec v okviru projekta FRISSBE. V letih 2013 in 2016 je zaključil diplomski in magistrski študij na področju gradbenih konstrukcij v vzporednem programu na University of Bologna in Technical University of Denmark. Leta 2020 je doktoriral iz inženirstva gradbene in požarne varnosti na University of Queensland (Avstralija), med letoma 2020 in 2022 pa je deloval kot asistent z doktoratom na Univerzi v Gentu (Belgija). Njegovo strokovno področje je inženiring gradbenih materialov, s specializacijo v znanosti in inženiringu požarne varnosti. V raziskovanju se osredotoča predvsem na delovanje naprednih gradbenih materialov in sistemov med požarom in po njem, obnašanje materiala pri sobni in povišanih temperaturah (prenos toplote in konstrukcijska mehanika), napredne eksperimentalne požarne metodologije, požarno zaščito (premazi) in požarno dinamiko za učinkovito projektiranje požarno varnih konstrukcij, vključno z CFD modeliranjem. Njegove akademske izkušnje vključujejo tudi poučevanje, mentorstvo in nadzor študentov vseh stopenj in raziskovalcev na vodilnih svetovnih univerzah.

Dr. Aleš Jug, Oddelek za raziskave požarno varnega in trajnostno grajenega okolja, Zavod za gradbeništvo Slovenije

Dr. Aleš Jug je strokovno-raziskovalni sodelavec v okviru projekta FRISSBE z več kot 20-letnimi izkušnjami in strasti do preprečevanja požarov in obvladovanja tveganj. Je tudi usposobljen in izkušen strokovnjak za kontinuitetno poslovanje. Na Univerzi v Ljubljani je doktoriral iz transporta in logistike s poudarkom na inženirstvu požarne varnosti, na Worcester Polytechnic Institute v ZDA pa magistriral na področju inženirske zaščite pred požarom in doktoriral iz poslovne administracije. Dr. Jug pogosto predava o temah, kot so požarna varnost, obvladovanje tveganj in kontinuitetno poslovanje na dodiplomskem in podiplomskem študiju v Sloveniji, na Hrvaškem in v ZDA. Dr. Jug je podpredsednik komisije za požarno varstvo, ki deluje v okviru Gasilske zveze Slovenije, in član upravnega odbora Slovenskega požarnega združenja, pred tem pa je bil predsednik komisije mednarodnega združenja za preprečevanje požarov CTIF. Raziskovalno se ukvarja s področjem požarne varnosti in obvladovanja tveganj ter preventive pred požari.

Ključne besede: požar, les, kulturna dediščina, požarni laboratorij, FRISSBE, požarna varnost, požarno-varna trajnostna gradnja, požarno odporni materiali, požarne raziskave, raziskovalna odličnost.

Projekt FRISSBE je prejel sredstva Evropske unije iz naslova raziskovalnega in inovacijskega programa Horizon 2020 s pogodbo o dodelitvi sredstev št. 952395.