Opravljamo različne preiskave in analize kovin, porušne in neporušne kovinskih komponent in konstrukcij, izdelujemo mnenja in izdajamo končne ocene s področja jekel in drugih kovinskih materialov ter armiranobetonskih konstrukcij. Izvajamo kontrolne preiskave lastnosti jekel v avtocestnem programu, pri drugih nizkih in visokih gradnjah ter za želežniške, žičniške in druge transportne naprave.

  • zunanje preiskave lastnosti jekel v okviru potrjevanja skladnosti materialov, ki se vgrajujejo v AC programu ter drugih gradnjah v RS (reference: AC program, HE Blanca, TEŠ, parkirna hiša Šempeter in pod Kongresnim trgom v Ljubljani, Nevrološka klinika, …),
  • preiskave in potrjevanje skladnosti kovinskih sestavnih elementov različnih gradbenih konstrukcij, transportnih in žičniških naprav, strojnih elementov,
  • certificiranje gradbenih proizvodov iz kovinskih materialov, …

V okviru laboratorija izvajamo: