Raziskave in Razvoj

Pri raziskovalnem delu se osredotočamo predvsem na področje korozije kovin. Preučujemo mehanizme raznovrstnih korozijskih procesov, razvijamo metode za detekcijo kritičnih mehanskih in kemijskih procesov na kovinskih materialih v različnih okoljskih razmerah, ukvarjamo se s preskušanjem obstoječih in novih protikorozijskih premazov za različne namene.

Več o naši RR dejavnosti si lahko pogledate v naslednjih povezavah:

Področja raziskav: