Preiskave materialov v stiku s pitno vodo

Voda je ena osnovnih dobrin, nujno potrebnih za življenje. Poleg velike pozornosti pri zagotavljanju neoporečnosti vodnih virov je zelo pomemben vidik tudi neoporečnost materialov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. To pomeni vso pot, ki jo opravi voda po različnih cevehod zajetij do uporabnika. V Sloveniji morajo materiali, ki so v stiku s pitno vodo, ustrezati zahtevam različnih zakonov in pravilnikov. Zaradi neurejenosti in zahtevnosti zakonodaje se v praksi pogosto izkaže, da materiali, ki se v Sloveniji vgrajujejo v vodovodne inštalacije, niso skladni z zahtevami. Tako mnogokrat ne vemo, kakšna je kvaliteta vode, ki jo pijemo in kateri dejavniki so prispevali k njenem stanju: ali je to izvirna kvaliteta vode ob zajetju, ali pa je taka zaradi dodatkov raznih kemijskih sredstev za predpripravo vode, dezinfekcijskih sredstev, oziroma na kvaliteto vode že vpliva tudi starost infrastrukture in/ali instalacije.

Z namenom, da bi se to področje uredilo, so bila na pobudo Ministrstva za zdravje ob strokovnem sodelovanju med Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) ter Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG) bila izdelana Priporočil za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo. Zasnovana so kot priročnik za vse deležnike, na katere neposredno ali posredno vplivajo zahteve Pravilnika o pitni vodi, Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 (1) in Uredbe(ES) št. 305/2011 z dne 9. marca 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive Sveta 89/106/EGS(2) ali Zakona o gradbenih proizvodih, Ur.l. RS št. 88, z dne 23. 10. 2013 (ZGPro-1)(3) glede skladnosti materialov in proizvodov, ki so namenjeni stiku s pitno vodo. Priporočila so referenca, ki pomagajo pri dokazovanju izpolnjevanja pravno zavezujočih določil v zvezi z področno zakonodajo in pravilniki.

PRIPOROČILA ZA OCENJEVANJE PRIMERNOSTI MATERIALOV IN PROIZVODOV, KI PRIHAJAJO V STIK S PITNO VODO IN SO DEL VODOVODNEGA OMREŽJA IN INTERNE VODOVODNE NAPELJAVE