Preiskave pokanja zaradi delovanja okolja

V laboratoriju se ukvarjamo tudi s korozijskimi procesi, ki privedejo do nastanka razpok in posledične porušitve vzorca. Za potek teh procesov je potrebno napetostno polje v materialu, ki je lahko posledica zunanjih obremenitev ali zaostalih notranjih napetosti. Prednostno se tako ukvarjamo predvsem z raziskavami iniciacije in napredovanja napetostno korozijskega pokanja (NPK), v nekoliko manjši meri pa tudi s preiskavami občutljivosti jekel na vodikovo krhkost. Preiskave NPK lahko izvajamo pri atmosferskem tlaku do temperature 88 °C v različnih elektrolitih in pri znanih nateznih obremenitvah vzorca. Bistveno je samo spremljanje procesa, kjer uporabljamo naslednje neinvazivne in-situ tehnike: meritev elektrokemijskega šuma, meritev akustične emisije, meritev raztezka (deformacije) vzorca in makro-fotografiranje vzorca v enakomernih časovnih intervalih.  V avtoklavu z obtočnim sistemom lahko preiskujemo izpostavo kovinskih vzorcev v okolju značilnem za primarni hladilni krog vrelovodnega (BWR) jedrskega reaktorja. Vzorce lahko med samo izpostavo tudi natezno obremenjujemo, kar omogoča raziskave NPK za materiale, ki se uporabljajo v hladilnem krogu reaktorja.

Projekti:

Pomembnejše objave:

  • HELMUTH, Sarmiento Klapper, ZAJEC, Bojan, HEYN, Andreas, LEGAT, Andraž. Elucidating nucleation stages of transgranular stress corrosion cracking in austenitic stainless steel by in situ electrochemical and optical methods. Journal of the Electrochemical Society, ISSN 1945-7111. [Online ed.], 2019, vol. 166, iss. 11, str. C3326-C3335, ilustr. http://jes.ecsdl.org/content/166/11/C3326.full.pdf+html, doi: 10.1149/2.0411911jes. [COBISS.SI-ID 2482535]
  • HELMUTH, Sarmiento Klapper, ZAJEC, Bojan, LEGAT, Andraž. Influence of pitting susceptibility on the nucleation of stress corrosion cracking in high strength austenitic stainless steel at elevated temperatures. V: CORROSION 2020, 14-18 June 2020, virtual congress. Houston [etc.]: NACE International. 2020, str. 1-10, ilustr. https://www.onepetro.org/conference-paper/NACE-2020-14818. [COBISS.SI-ID 43318787]
  • BOSCH, Rik-Wouter, RITTER, Stefan, HERBST, Matthias, KILIAN, Renate, BURKE, Grace, DUFF, Jonathan, SCENINI, Fabio, GU, Yuchen, DINU, Alice, EHRNSTEN, Ulla, TOIVONEN, Aki, NOVOTNY, Radek, MARTIN, Oliver, PEROSANZ, Francisco Javier, LEGAT, Andraž, ZAJEC, Bojan. Stress corrosion crack initiation testing with tapered specimens in high-temperature water – results of a collaborative research project. Corrosion engineering, science, and technology, ISSN 1743-2782, 2020, str. 1-17, ilustr. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1478422X.2020.1815460?scroll=top&needAccess=true, doi: 10.1080/1478422X.2020.1815460. [COBISS.SI-ID 31277059]