Posebni pregledi žičniških naprav za prevoz ljudi

Kontaktna oseba:  Andrej Kranjc, 01 280 44 78

Preiskave se izvajajo skladno z zahtevami in kriteriji proizvajalca naprave oz. s spodaj navedenimi pravilniki in standardi:

  • Pravilnik o tehničnih pregledih žičničnih naprav, Uradni list Republike Slovenije št. 63 / 8. 8. 2011,
  • Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o tehničnih pregledih žičniških naprav, Uradni list Republike Slovenije št. 63 / 20. 8. 2012,
  • SIST EN 1709:2005 Varnostne zahteve za žičniške naprave za prevoz oseb – Prevzemni pregled, vzdrževanje, pregledi in kontrole obratovanja.