Korozijska senzorika

V Laboratoriju za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito se ukvarjamo z razvojem senzorjev za spremljanje korozijskih procesov v različnih okoljih, kjer skupaj z zunanjimi partnerji izdelujemo senzorje za uporabo na področjih:

 • korozija jekla v betonu na inženirskih objektih in v obalnem območju;
 • korozija nerjavnih jekel v hidrometalurški industriji;
 • korozija visoko trdnostnih jekel v avtomobilski industriji;
 • korozija jekla in bakra v bentonitu in betonu za skladiščenje jedrskih odpadkov;
 • korozija kovin (Cu, Ag) v muzejskem okolju.

Pomembna prednost uporabe senzorjev je zmožnost kontinuirnega spremljanja korozije v daljšem časovnem obdobju, ki s klasičnimi elektrokemijskimi metodami ni izvedljiva. V kombinaciji z razvitim sistemom za brezžični prenos podatkov in nizko porabo energije lahko korozijske senzorje vgradimo na realnih objektih tudi za več let. Senzorje smo v preteklosti že vgradili na naslednjih objektih oziroma napravah:

 • viadukti Ravbarkomanda, Črni kal in Blagovica;
 • testno polje na otoku Krk in na pristanišču v Luki Koper;
 • ščitniki nad kolesom avtomobila;
 • rezervoar za predelavo materiala v tovarni Boliden na Finskem;
 • prototipni model geološkega odlagališča v kraju Tournemire v Franciji v okviru projekta EJP-EURAD

Trenutno imamo razvita 2 tipa senzorjev: električni uporovni senzorji (angl. electrical resistance – ER sensors) in sklopljena mreža elektrod (angl. coupled multi-electrode array – CMEA). Za ER senzorje imamo prijavljenih tudi več slovenskih patentov.

Projekti:

Pomembnejše objave:

 • MARJA-AHO, Maija, RAJALA, Pauliina, HUTTUNEN-SAARIVIRTA, Elina, LEGAT, Andraž, KRANJC, Andrej, KOSEC, Tadeja, CARPÉN, Leena. Copper corrosion monitoring by electrical resistance probes in anoxic groundwater environment in the presence and absence of sulfate reducing bacteria. Sensors and actuators. A, Physical, ISSN 0924-4247, May 2018, vol. 274, str. 252-261, ilustr. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924424717318320, doi: 10.1016/j.sna.2018.03.018. [COBISS.SI-ID 2358119]
 • KOSEC, Tadeja, KUHAR, Viljem, KRANJC, Andrej, MALNARIČ, Vili, BELINGAR, Branko, LEGAT, Andraž. Development of an electrical resistance sensor from high strength steel for automotive applications. Sensors, ISSN 1424-8220, 2019, vol. 19, iss. 8, str. 1-10, ilustr. https://www.mdpi.com/1424-8220/19/8/1956, doi: 10.3390/s19081956. [COBISS.SI-ID 2448999]
 • ZAJEC, Bojan, BAJT LEBAN, Mirjam, LENART, Stanislav, KENNETH, Gavin, LEGAT, Andraž. Electrochemical impedance and electrical resistance sensors for the evaluation of anticorrosive coating degradation. Corrosion reviews, ISSN 0334-6005, 2017, vol. 35, iss. 2, str. 65-[74], ilustr. https://www.degruyter.com/view/j/corrrev.ahead-of-print/corrrev-2016-0055/corrrev-2016-0055.xml, doi: 10.1515/corrrev-2016-0055. [COBISS.SI-ID 2299495]
 • ZAJEC, Bojan, BAJT LEBAN, Mirjam, KOSEC, Tadeja, KUHAR, Viljem, LEGAT, Andraž, LENART, Stanislav, FIFER BIZJAK, Karmen, KENNETH, Gavin. Corrosion monitoring of steel structure coating degradation. Tehnički vjesnik, ISSN 1848-6339, Oct. 2018, vol. 25, no. 5, str. 1348-1355. https://hrcak.srce.hr/207432, doi: 10.17559/TV-20170206004112. [COBISS.SI-ID 2405991]
 • HREN, Miha, KOSEC, Tadeja, LINDGREN, Mari, HUTTUNEN-SAARIVIRTA, Elina, LEGAT, Andraž. Sensor development for corrosion monitoring of stainless steels in H2SO4 solutions. Sensors, ISSN 1424-8220, 2021, vol. 21, iss. 4, str. 1-17, ilustr. https://www.mdpi.com/1424-8220/21/4/1449, doi: 10.3390/s21041449. [COBISS.SI-ID 54442755]
 • LEGAT, Andraž, KUHAR, Viljem. Senzor, naprava in postopek za ugotavljanje hitrosti korozije kovinske armature v armiranobetonskih konstrukcijah : patent SI 22559 A. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2008. 33 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1465191]
 • KUHAR, Viljem, KRANJC, Andrej, KOSEC, Tadeja, MALNARIČ, Vili, LEGAT, Andraž. Uporovni senzor, postopek izdelave tovrstnega senzorja ter tovrstne senzorje obsegajoča naprava za spremljanje korozije nosilnih delov vozila med uporabo le-tega : SI 25796 A. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2020. 17 str., 2 str. pril., tab. http://www2.uil-sipo.si/s/ds.dll/00?A=103015a080013f301a0000011400. [COBISS.SI-ID 2477415]
 • HREN, Miha, BELINGAR, Branko, KOSEC, Tadeja, KUHAR, Viljem, LEGAT, Andraž. Električni uporovni senzor za korozijski monitoring v ekstremnih korozijskih razmerah : patentna prijava št. P 202100103. Ljubljana: Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino, 2021. 32 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 66957571]