Preizkušanja so ena od osnovnih dejavnosti ZAG. V našem laboratoriju opravljamo večino standardnih mehanskih, kemijskih in korozijskih preiskav za katakterizacijo kovinskih materialov, pa tudi veliko nestandardnih preiskav, ki so plod sodelovanja in dogovora med naročnikom in laboratorijem. Primeri nekaterih najzanimivejših nestandardnih preskušanj: kombinirane korozijske izpostave v različnih atmosferah (vlažni, slani, industrijski), pri UV žarčenju ter spremembah temperature (segrevanje, zmrzovanje); preiskave premazov pri temperaturah globoko pod lediščem.

 • korozija
  • ugotavljanje vzrokov nastanka korozijskih poškodb na kovinskih materialih;
  • korozijski monitoring;
  • meritve blodečih tokov;
  • raziskave vpliva mikrostruktur kovinskih materialov na korozijsko obstojnost.
 • protikorozijske nekovinske in kovinske prevleke
  • Preskušanja debelin prevlek po magnetni metodi (SIST EN ISO 2178 – akreditirana metoda), z metodo vrtinčastih tokov (SIST EN ISO 2360 – akreditirana metoda) in z mikroskopskimi metodami (SIST EN ISO 2808);
  • Preskušanja debeline (mase) vroče izvedenih cinkovih prevlek po gravimetričnem postopku (SIST EN ISO 1460 – akreditirana metoda) ;
  • Preskušanja oprijemljivosti premazov (SIST EN ISO 2409 – akreditirana metoda) );
  • Korozijske izpostave v slani komori (SIST EN ISO 9227- akreditirana metoda, ASTM B 117) );
  • Korozijske izpostave v vlažni komori (SIST EN ISO 6270-1 in 2 del) ;
  • Korozijske izpostave s SO2 v prisotnosti vodne pare (SIST EN ISO 6988, SIST EN ISO 3231) );
  • preskušanja mehansko fizikalnih lastnosti mokrega in suhega filma premazov po ISO in drugih standardih (viskoznost, spec. teža, suha snov, trdota, sijaj, elastičnost, adpornost na abrazijo itd.) );
  • preskušanja trajnostnih lastnosti premaznih sistemov po SIST EN ISO 12944-6 del)
  • Vrednotenja obsega in velikosti poškodb premazov (SIST EN ISO 4628/ 1 – 6 del – akreditirane metode) );
 • lastnosti kovinskih in nekovinskih materialov, proizvodov ter sistemov (klik)
  • izvajanje udarne žilavosti po Charpyju pri temperaturah do – 80 °C;
  • izvajanje standardih in nestandardnih preiskav na Univerzalnem preskuševalnem stroju Zwick/Roell – 2500kN (določitev mehanskih lastnosti jeklenih materialov – Rm, ReH, Rp0,2, Fmax, E, Agt, A10, Agt …, upogibni preskus vzorcev pločevine po SEP 1390-2:1996,…) ;
  • mehansko preskušanje sistemov za prednapete betonske konstrukcije;
  • preskušanje geotehnčnih sider in sestavnih delov;
  • preskušanje strojnih elementov in materialov : vijaki, matice, jekleni profili, epruvete izdelane iz proizvodov in osnovnih materialov;
  • preskušanje jeklih vrvi za žičniške in rudniške naprave.
  • raziskave mikrostruktur in mikrostrukturnih napak v kovinskih materialih;
  • forenzična metalurgija – fraktografija (ugotavljanje vzrokov nastanka razpok, vzrokov porušitev, ocene narave nastanka lomnih ploskev) na izdelkih, napravah, vozilih, letalih;
  • defektoskopske preiskave.
 • nedestruktivne preiskave napak in poškodb kovinskih elementov in zvarnih spojev
  • izvajanje nedestruktivih preiskav – NDT (VT – vizualna preiskava , PT – preiskave s tekočimi penetranti, MT – preiskave z magnetnimi delci, UT – ultrazvočne preiskave, UTT – ultrazvočno merjenje debelin sten) na jeklenih elementih in zvarnih spojih (npr. stebri žičničnih naprav, kotli, sidrni vijaki, sorniki, prižemke, obešala, osi, gredi, pločevina, …) ;