Neporušitvene preiskave napak in poškodb  kovinskih elementov ter  zvarov in drugih spojev

Kontaktna oseba:  Andrej Kranjc, 01 280 44 78

Neporušitvene preiskave (NDT) opravljamo na vseh vrstah kovinskih elementov, t.j. prižemke, obešala, osi, gredi, sorniki, stebri žičnične naprave, pogonska in obračalna kolesa, sidrni vijaki, kotli, pločevina, zvarni in spoji, itd.

Izvajamo sledeče NDT metode:

 • Vizualne preiskave (VT)
 • Preiskave s tekočimi penetranti (PT)
 • Preiskave z magnetnimi delci (MT)
 • Ultrazvočne preiskave (UT)
 • Ultrazvočno merjenje debelin sten (UTT)

Preiskave se izvajajo skladno z zahtevami in kriteriji naročnika oz. po spodaj navedenih standardih:

 • SIST EN ISO 9712:2012 – Neporušitveno preskušanje – Kvalificiranje in certificiranje osebja za neporušitvene preiskave – Splošna načela (ISO 9712:2012),
 • SIST EN ISO/IEC 17020:2012 Ugotavljanje skladnosti – Zahteve za delovanje različnih organov, ki izvajajo kontrolo,
 • SIST EN 13018:2002 Neporušitveno preskušanje – Vizualno preskušanje – Splošna načela,
 • SIST EN ISO 5817:2007 Varjenje – Talilno zvarjeni spoji na jeklu, niklju, titanu in njihovih zlitinah (varjenje s snopom izključeno) – Stopnje sprejemljivosti nepravilnosti,
 • SIST EN ISO 6520-1:2008 Varjenje in sorodni postopki – Klasifikacija geometrijskih nepopolnosti v kovinskih materialih – 1. del: Talilno varjenje,
 • SIST EN ISO 17635:2010 Neporušitveno preskušanje zvarov – Splošna pravila za kovinske materiale,
 • SIST EN ISO 9934-1:2002 Neporušitveno preskušanje – Preskušanje z magnetnimi delci – 1. del: Splošna načela,
 • SIST EN ISO 17638:2010 Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev – Preskušanje z magnetnimi delci (klik-slika),
 • SIST EN ISO 23278:2010 Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev – Preskušanje zvarnih spojev z magnetnimi delci – Stopnje sprejemljivosti,
 • SIST EN ISO 3452-1:2013 Neporušitveno preskušanje – Preskušanje s penetranti – 1. del: Splošna načela
 • SIST EN ISO 23277:2010 Neporušitveno preskušanje zvarnih spojev – Preskušanje zvarnih spojev s penetranti – Stopnje sprejemljivosti (ISO 23277:2006).
 • SIST EN 583-1-6 Neporušitveno preskušanje – Ultrazvočne preiskave – 1. – 6. del
 • SIST EN 14127:2011 Neporušitveno preskušanje – Ultrazvočno merjenje debeline,
 • SIST EN 10160:2001 Ultrazvočno preskušanje ploščatih jeklenih izdelkov, debelih 6 mm in več (tehnika impulz-odmev)
 • SIST EN ISO 17637:2011 Neporušitveno preskušanje zvarov – Vizualni pregled zvarnih spojev pri talilnem varjenju