Kontaktna oseba:  Mirjam Bajt Leban, 01 280 45 04

1. Preskušanja debelin prevlek po magnetni metodi (SIST EN ISO 2178 – akreditirana metoda), z metodo vrtinčastih tokov (SIST EN ISO 2360 – akreditirana metoda) in z mikroskopskimi metodami (SIST EN ISO 2808)

Akreditirana preskušanja kovinskih in nekovinskih prevlek izvajamo na magnetnih in nemagnetnih kovinskih podlagah proizvodov, v laboratorijih in na terenu. Najmanjša velikost preskusne površine ali premera površine je ɸ 84 mm merilno območje pa 0-5000 µm. Kalibracija instrumenta se izvede na neprevlečeni površini preskušanca.

2. Gravimetrično določanje debeline (mase) vroče nanešenih cinkovih prevlek na železni podlagi (SIST EN ISO 1460:1999  – akreditirana metoda)

Standard SIST EN ISO 1460:1999: Kovinske prevleke – Prevleke na železnem materialu, nanesene z vročim pocinkanjem – Gravimetrični postopek za določanje mase nanosa na enoto površine, predpisuje postopek odtapljanja cinkove prevleke s površine železnega materiala in metodo izračuna prevleke na izpostavljeni površini vzorca. Rezultat je debelina prevleke izražena kot masa cinka v gramih na kvadratni meter površine (gZn/m2), oziroma v dogovoru s stranko v mikrometrih (µm). Vzorčenje poteka v dogovoru s stranko (vključujoč identifikacijo in dimenzije vzorca). Standard ne določa zahtev in kontrole prevlek, ki nastanejo z vročim pocinkanjem, zato se na ta standard lahko navezujejo samostojni standardi za določene izdelke.

3. Preskušanja oprijemljivosti premazov (SIST EN ISO 2409 – akreditirana metoda)

4. Korozijske izpostave v slani komori (SIST EN ISO 9227 – akreditirana metoda, ASTM B 117)

5. Korozijske izpostave v vlažni komori (SIST EN ISO 6270-1 in 2 del)

6. Korozijske izpostave z SO2 v prisotnosti vodne pare (SIST EN ISO 6988, SIST EN ISO 3231)

7. Preskušanja mehansko fizikalnih lastnosti mokrega in suhega filma premazov po ISO in drugih standardih:

  • viskoznost,
  • specifična teža,
  • suha snov,
  • trdota,
  • sijaj,
  • elastičnost,
  • odpornost na abrazijo, itd.

8. Preskušanja trajnostnih lastnosti premaznih sistemov po SIST EN ISO 12944-6 del)

Izvajamo vsa preskušanja trajnostnih lastnosti premaznih sistemov in vrednotimo ustreznost premaznih sistemov po SIST EN ISO 12944-6 del:1998

9. Vrednotenja obsega in velikosti poškodb premazov (SIST EN ISO 4628: 1 – 10 del – akreditirane metode)

Vrednotenja obsega in velikosti poškodb premazov zajema:

  • Izvajamo akreditirana vrednotenja naslednjih poškodb premazov: mehurjenje (2. del), prerjavenje in korozija podlage (3. del), pokanje (4. del), luščenje (5. del), kredanje (6. del), delaminacija in korozija ob rezu (8. del).
  • Vrednotenja poškodb premazov na terenu izvajamo z namenom ocene iztrošenosti obstoječih protikorozijskih premazov površin proizvodov, konstrukcij.
  • Vrednotenja poškodb premazov  v laboratorijih izvajamo na izvedenih preskusnih premaznih površinah pri preskušanjih trajnostnih lastnosti premazov in premaznih sistemov po SIST EN ISO 12944-6 del.