Korozija 3D tiskanih kovinskih materialov – Aditivne tehnologije

Izdelava kompleksnih kovinskih izdelkov iz različnih zlitin s postopki aditivnih tehnologij se hitro uveljavlja na številnih področjih industrije (avtomobilska industrija, energetika, letalstvo) ter v medicini (protetika ter implantati v stomatologiji, implantati v ortopediji). Korozijska obstojnost konvencionalnih zlitin, izdelanih s postopki kovanja, ulivanja ipd. je dobro raziskana, medtem ko je korozijsko obnašanje 3D tiskanih izdelkov zaradi samih uporabljenih materialov ter postopkov izdelave drugačno in še ni dobro poznano.

V laboratoriju izvajamo mehanske, mikrostrukturne in korozijske preiskave kovinskih 3D tiskanih kovinskih zlitin. Izvajamo tudi dolgočasovne izpostave teh zlitin v različnih okoljih z namenom spremljanja korozijskih procesov: preiskave impedančne spektroskopije ter meritve sproščanja kovinskih ionov v korozijsko okolje.

Projekti:

  • ARRS projekt L2-1831 – Implementacija aditivnih tehnologij v stomatološki protetiki (2019-2022).

Pomembnejše objave:

  • KANDUTI, Domen, KORAT, Lidija, KOSEC, Tadeja, LEGAT, Andraž, OVSENIK, Maja, KOPAČ, Igor. Comparison between accuracy of posts fabricated using a digital CAD/CAM technique and a conventional direct technique. The International journal of prosthodontics. Mar./Apr. 2021, vol. 34, iss. 2, str. 212-220, ilustr. ISSN 0893-2174. http://quintpub.com/journals/ijp/abstract.php?iss2_id=1737&article_id=21298#.YJkvzaGxW72, DOI: 10.11607/ijp.6502. [COBISS.SI-ID 62595587], [JCRSNIPWoS]
  • KOSEC, Tadeja, MUJANOVIĆ, Emir, ANTIČ, Tanja, KOPAČ, Igor, KURNIK, Matej, PODGORNIK, Bojan, KLUG JOVIČEVIĆ, Matic, OVSENIK, Maja, LEGAT, Andraž. Aditivne tehnologije v stomatološki protetiki : Delavnica – 3D tisk kovin, 28. oktober 2020, online. [COBISS.SI-ID 41204739]
  • KOSEC, Tadeja, MUJANOVIĆ, Emir, LEGAT, Andraž. Study of the properties of dental materials, fabricated by aditive technologies. V: EUROCORR 2020. 7th – 11th September 2020, virtual congress. Frankfurt am Main: DECHEMA: European Federation of Corrosion, 2020. Str. [1]. European Federation of Corossion, event no. 459. https://eurocorr.org/EUROCORR+2020/Programme/Detailed+Programme.html. [COBISS.SI-ID 31976195]