1. Ugotavljanje vzrokov nastanka korozijskih poškodb na kovinskih materialih napravah in konstrukcijah

Kontaktna oseba: Viljem Kuhar, 01 280 44 19

2. Ocenjevanje korozijskih poškodb in ugotavljanje vzrokov za njihov nastanek

Kontaktna oseba: Viljem Kuhar, 01 280 44 19

3. Korozijski monitoring

Kontaktna oseba: Viljem Kuhar, 01 280 44 19

4. Raziskave vpliva mikrostruktur kovinskih materialov na korozijsko obstojnost

Kontaktna oseba: Viljem Kuhar, 01 280 44 19

5. Preiskave vplivov različnih vrst obdelav na korozijsko obstojnost nerjavnih in drugih jekel

6. SEM / EDS analiza korozijskih produktov

Kontaktna oseba: Mirjam Bajt Leban, 01 280 45 04

7. Ramanska analiza korozijskih produktov

Kontaktna oseba: Tadeja Kosec, 01 280 45 47