Tribokorozijski procesi

Tribokorozijski procesi so kombinacija tribološke obrabe in elektrokemijskih procesov, kjer skupna obraba ni le vsota prispevkov, temveč je sinergija vseh vplivov in se kaže v večji stopnji obrabe.

Pri kovinah običajno pasivna plast ščiti kovinske materiale. Pri tribokoroziji se ta oksidna plast mehansko poškoduje, zato lahko pride do pospešene korozije, ki navadno poteka hitreje od elektrokemijsko določene (izmerjene) korozijske hitrosti.

Tribokorozijske preizkuse izvajamo na tribološkem preizkuševališču (Pin on disc in recipročni tribotester, Tribotehnic), ki omogoča izmenično sinusno gibanje z izbrano povprečno hitrostjo. Med preizkusi spremljamo elektrokemijski odziv in mehanske lastnosti z meritvami sile trenja ter tako pridobimo informacije o koeficientu trenja.

Projekti:

  • ARRS projekt J2-9221 – Izboljšanje lastnosti kovinskih materialov s postopkom podhlajevanja, sodelujoči na projektu (2018-2021).

Pomembnejše objave:

  • KOSEC, Tadeja, MOČNIK, Petra, MEZEG, Uroš, LEGAT, Andraž, OVSENIK, Maja, JENKO, Monika, GRANT, John T., PRIMOŽIČ, Jasmina. Tribocorrosive study of new and in vivo exposed nickel titanium and stainless steel orthodontic archwires. Coatings. Mar. 2020, vol. 10, iss. 3, str. 1-11. DOI: 10.3390/coatings10030230. [COBISS.SI-ID 2566759]
  • MOČNIK, Petra, KOSEC, Tadeja, KOVAČ, Janez, BIZJAK, Milan. The effect of pH, fluoride and tribocorrosion on the surface properties of dental archwires. Materials science & engineering. C, Materials for biological applications. 2017, vol. 78, str. 682-689, DOI: 10.1016/j.msec.2017.04.050. [COBISS.SI-ID 2283111]
  • KOSEC, Tadeja, MOČNIK, Petra, LEGAT, Andraž. The tribocorrosion behaviour of NiTi alloy. Applied Surface Science. [Print ed.]. 2014, vol. 288, str. 727-735. [COBISS.SI-ID 1982311]
  • MOČNIK, Petra, KOSEC, Tadeja. Tribo-corrosion properties of a NiTi dental wire = Tribokorozijske lastnosti dentalne žice NiTi. Materiali in tehnologije. [Tiskana izd.]. jul.-avg. 2014, letn. 48, št. 4, str. 467-472,.[COBISS.SI-ID 2061671]
  • KRAČUN, Ana, TEHOVNIK, Franc, KAFEXHIU, Fevzi, KOSEC, Tadeja, FEIZPOUR, Darja, PODGORNIK, Bojan. Effect of Al2O3 nanoparticles on the tribological properties of stainless steel = Vpliv dodajanja Al2O3 nanodelcev na tribološke lastnosti nerjavnega jekla. Materiali in tehnologije. [Tiskana izd.]. 2019, letn. 53, št. 4, str. 607-615, DOI: 10.17222/mit.2019.118. [COBISS.SI-ID 1501354]