1. Izvajanje standardih in nestandardnih preiskav na Univerzalnem preskuševalnem stroju Zwick/Roell – 2500kN – določitev mehanskih lastnosti jeklenih materialov:

  • natezni preskus po SIST EN ISO 6892-1 (Rm, ReH, Rp0,2, Fmax, E, A, Agt,)
  • upogibni preskus vzorcev pločevine po SEP 1390-2:1996 in SIST EN ISO 7438, …

Kontaktna oseba: Andrej Kranjc, 01 280 44 78

2. Udarni preskus žilavosti po Charpyju (SIST EN ISO 148:1) pri temperaturah do -80 °C

Kontaktna oseba:  Slavko Pandža, 01 280 42 27

3. Meritve trdot kovinskih materialov po Brinell-HBW (SIST EN ISO 6506-1), Vickers-HV (SIST EN ISO 6507-1), LD (EQUOTIP) – (HRC)

Kontaktna oseba:  Slavko Pandža, 01 280 42 27

4. Kemijska analiza nerjavnih in ogljičnih jekel (akreditirana metoda), železovih litin, aluminija ter bakra in njunih zlitin

Kontaktna oseba:  Nina Gartner, 01 280 43 88

5. Mehansko preskušanje strojnih elementov in materialov:

  • vijaki, matice,
  • jekleni profili,
  • epruvete, izdelane iz proizvodov in osnovnih materialov

Kontaktna oseba:  Slavko Pandža, 01 280 42 27

6. Dinamično preskušanje jekel za armiranje in prednapenjanje po SIST EN ISO 15630-1/3.

Kontaktna oseba:  Slavko Pandža, 01 280 42 27

7. Relaksacija jekel za prednapenjanje po SIST EN ISO 15630-3

Kontaktna oseba:  Slavko Pandža, 01 280 42 27

8. Natezno upogibni preskus jekel za prednapenjanje SIST EN ISO 15630-3

Kontaktna oseba:  Slavko Pandža, 01 280 42 27

9. Preskušanje elementov sistemov za prednapete betonske konstrukcije

Kontaktna oseba:  Slavko Pandža, 01 280 42 27

10. Preskušanje geotehničnih sider in sestavnih delov

Kontaktna oseba:  Slavko Pandža, 01 280 42 27

11. Raziskave mikrostruktur in mikrostrukturnih napak v kovinskih materialih (SIST EN ISO 945-1:2006)

Kontaktna oseba:  Viljem Kuhar, 01 280 44 19

12. Forenzična metalurgija – fraktografija (ugotavljanje vzrokov nastanka razpok, vzrokov porušitev, ocene narave nastanka lomnih ploskev) na izdelkih, napravah, vozilih, letalih

Kontaktna oseba:  Viljem Kuhar, 01 280 44 19

13. Defektoskopske preiskave

Kontaktna oseba:  Viljem Kuhar, 01 280 44 19

14. MikroTomografska preiskava materiala – novost pri nedenstruktivnem preiskovanju materialov

Kontaktna oseba:  Tadeja Kosec, 01 280 45 47, 01 280 42 75 (tajništvo), mikroCT.kovine@zag.si