Preiskave vodovodnih instalacij

V Laboratoriju za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito se ukvarjamo z raziskavami korozijskih procesov v vodovodnih inštalacijah iz kovinskih materialov.

Korozija kovin v stiku s pitno vodo je ključni proces, ki lahko spremeni ter poslabša kvaliteto pitne vode. Lastnosti vode se v življenjski dobi inštalacije lahko večkrat spremenijo, te spremembe pa ključno vplivajo na dinamiko korozijskih procesov kovin v vodi. V Laboratoriju za kovine, korozijo in protikorozijsko zaščito izvajamo različne raziskave vplivov kovinskih materialov na pitno vodo:

  • Sodelujemo pri vzpostavi zakonodaje na področju materialov v stiku s pitno vodo v Sloveniji;
  • Ugotavljamo ustreznost kemijske sestave kovinskih materialov za stik s pitno vodo;
  • Ugotavljamo migracije neželenih in velikokrat nevarnih elementov (svinec, arzen, kadmij, baker ter drugi) v pitno vodo;
  • Ugotavljamo korozijsko odpornost in vrste korozijskih poškodb na kovinskih materialov v različnih vodovodnih okoljih (pitne vode različnih sestav in postopkov obdelave, npr. dezinfekcija, mehčanje, ipd.);
  • Izvajamo oceno stanja infrastrukturnih ter hišnih vodovodnih inštalacij.

Pomembnejše objave:

  • GARTNER, Nina, KOSEC, Tadeja, KUHAR, Viljem, LEGAT, Andraž. The suitability of galvanized steel water piping system. V: CEOCOR 2019 : congress, European Committee for the Study of Corrosion and Protection of Pipe and Pipeline Systems, Copenhagen, Denmark, 21 – 24 May, 2019. Copenhagen: CEOCOR. 2019, str. 1-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 2469991]
  • KOSEC, Tadeja, BAJT LEBAN, Mirjam, FILIPIČ, Nika, LEGAT, Andraž. Corrosion behaviour of two different brasses in soft and hard waters of different pH. V: CEOCOR 2018 : Electrical resistance sensors for the determination of the protection potential of buried structures under cathodic protection, European Committee for the Study of Corrosion and Protection of Pipe and Pipeline Systems, Stratford-upon-Avon, United Kingdom, May 16th – May 17th , 2018. Stratford-upon-Avon: CEOCOR. 2018, str. 1-10, ilustr. http://ceocor. lu/download/2018_stratford/2018_straford_proceedings/2018-12-Paper-KOSEC-LEBAN-FILIPIC-LEGAT-Corrosion-behaviour-of-two-different-brasses-in -soft-and-hard-waters-of-different-pH.pdf. [COBISS.SI-ID 2381159]
  • BAJT LEBAN, Mirjam, KOSEC, Tadeja. Varčevanje z vodo je lahko tudi nevarno. Delo. [Tiskana izd.]. 10. sep. 2015, leto 57, št. 210, str. 15, ilustr. ISSN 0350-7521. http://www.delo.si/znanje/znanost/varcevanje-z-vodo-je-lahko-tudi-nevarno.html. [COBISS.SI-ID 2151015]