Ocene, mnenja, ekspertize, pregledi in nadzori

1. Nadzori izvedbe nove ali obnove stare protikorozijske zaščite s premaznimi sistemi jeklenih konstrukcij, rezervoarjev in podobnih proizvodov po SIST EN ISO 12944-7 del

Kontaktna oseba:  Mirjam Bajt Leban, 01 280 45 04

2. Ocene stopnje korozije jeklenih konstrukcij (vizualne in ultrazvočne preskusne metode)

Kontaktna oseba:  Andrej Kranjc, 01 280 44 78

3. Korozijska ocena armature v armiranobetonskih objektih (nedestruktivne in destruktivne preiskave)

Kontaktna oseba:  Andrej Kranjc, 01 280 44 78; Viljem Kuhar, 01 280 44 19

4. Koordinacija zunanje kontrole jekel in opreme za ceste pri izgradnji AC v Slovenji in železniške infrastrukture

Kontaktna oseba:  Slavko Pandža, 01 280 42 27

5. Strokovno svetovanje glede toplotnih obdelav in postopkov preoblikovanja kovinskih materialov

Kontaktna oseba:  Viljem Kuhar, 01 280 44 19

6. Pregledi in neporušitvene ocene izdelkov, konstrukcij in naprav

Kontaktna oseba:  Viljem Kuhar, 01 280 44 19

7. Izvajanje korozijskih testov na jeklih za prednapenjanje, geotehničnih sidrih

Kontaktna oseba:  Viljem Kuhar, 01 280 44 19

8. Ocene napak in sprejemljivosti zvarnih spojev po standardih SIST EN ISO 5817:2007, SIST EN ISO 6520-1: 1998

Kontaktna oseba:  Viljem Kuhar, 01 280 44 19

Kontaktna oseba:  Andrej Kranjc, 01 280 44 78